Bruk av elmotor på mindre vann
Publisert 28.10.2020 14:43
Oppdatert 29.10.2020 14:56
Bruk av elmotor på mindre vann
Endelig kom det. Regjeringen foreslår en oppmyking i bruken av elmotor på mindre vann, om kommunen vil.

​​Det var på NJFFs landsmøte i 2015 at NJFF-Østfold fremmet et forslag om at NJFF skulle arbeide for en liberalisering av lovverket rundt bruk av elmotor.
- Små elektromotorer lager verken støy eller utgjør noen forurensningsfare. De går heller ikke mye raskere enn det man klarer å ro. Vi ser derfor ikke noen hensikt i at disse skal være forbudt for sportsfiskere eller andre som ønsker å ferdes på vannet, så lenge det ikke foreligger noen konkret begrunnelse. En tillatelse vil også gjøre det lettere for enkelte grupper av handicappede å fiske fra båt i ferskvann, påpekte NJFF Østfold dengang i sitt forslag til landsmøtet. 
Landsmøtet ga sin støtte til forslaget, og dermed var det opp til forbundsstyret å iverksette arbeidet med en endring av lovverket. 

Saken ble forklart på Stortinget

NJFF fulg​te opp med møter med stortingspolitikerne fra flere partier. Det måtte litt forklaring til, for å si det slik, men med saklig argumentasjon oppnådde vi forståelse hos flertallet i Energi- og miljøkomiteen. 
Fra Sp-representantene Heidi Greni, Willfred Nordlund og Ole Andre Myhrvold ble det til slutt fremmet et dokument-8-forslag som fikk støtte fra flertallet:
"Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endring i lov om motorferdsel i utmark som åpner for bruk av elektriske båtmotorer med begrenset effekt i vann som er mindre enn to kvadratkilometer."
Les mer om NJFFs arbeid med dette her.

Regjeringen følger opp, kommunen bestemmer

Nå har altså regjeringen sendt over et lovforslag som Stortinget skal behandle. ​ ​Lovforslaget er en oppmyking av forbudet mot bruk av motorfartøy på vann under to kvadratkilometer i paragraf 5 i motorferdselsloven, dog kun etter en kommunal behandling. Når kommunen vurderer om det skal åpnes for slik ferdsel, skal den legge vekt på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, og særskilt vekt på hensynet til hekkeområder. Kommunene kan ikke åpne for motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv. Les mer om lovforslaget.​

Dersom Stortinget vedtar lovforslaget slik det ligger, og det er det god grunn til å anta at de gjør, så vil det kunne åpnes for ferdsel med elmotor på mindre vann, men altså først etter att kommunen har vedtatt det. 

Ting tar tid, det er fem år siden saken ble løftet på NJFFs landsmøte, men nå går det mot en løsning som vi kan leve med. Takk til NJFF-Østfold som i sin tid løftet saken. - Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFF livsforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.