Tillatt med bruk av kunstig lys på villsvinjakt
Publisert 01.04.2020 10:26
Oppdatert 01.04.2020 13:31
Tillatt med bruk av kunstig lys på villsvinjakt
Miljødirektoratet har åpnet for bruk av fast montert kunstig lys ved åtejakt på villsvin, og bruk av kunstig lys ved ettersøk av villsvin.

​​​​– Erfaringer fra Sverige viser at over halvparten av felte villsvin blir skutt på belyste åteplasser. Bruk av fast montert kunstig lys er derfor et viktig virkemiddel i kampen mot etablering villsvin her til lands, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Dette er en endring som er i tråd med alle signaler både NJFF og grunneierorganisasjonene har spilt inn i forbindelse med forvaltningsplanen for villsvin og i flere andre sammenhenger.

Mer human jakt

​– Det er viktig at det blir gitt mulighet til å installere kunstig lys på åteplasser for villsvin slik at jegere er i stand til å gjøre riktig uttak i bestanden og for at skuddplasseringen skal bli mest mulig presis. Villsvina er nattaktive og oppholder seg i tett vegetasjon. Dette gjør jakta krevende, sier viltkonsulent i NJFF, Webjørn Svendsen. –​ Ekstra gledelig er det at det også er åpnet for bruk av kunstig lys under ettersøk. Dette gir signaler om at god dyrevelferd og ettersøk er like viktig for denne arten som for hjortevilt. Dette til tross for at villsvina ikke er ønsket velkommen tilbake til Norge, sier Svendsen. ​

Følger opp handlingsplan

Endringen gjelder fra 1. april 2020 og er fastsatt ved endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Med fast montert menes at lyskilden ikke skal være bevegelig under jaktutøvelsen. Tiltaket er et ledd i oppfølgning av handlingsplan mot villsvin som ble fastsatt høsten 2019. Landbruks- og matdepartementet har bedt Miljødirektoratet og Mattilsynet om å følge opp handlingsplanen, og bestemmelsene som nå er fastsatt er del av denne oppfølgingen.

Minst mulig villsvin

Regjeringen har vedtatt at villsvinbestanden i Norge skal forvaltes med mål om færrest mulig villsvin, spredt over et minst mulig område. Det er også besluttet at tiltak og virkemidler skal rettes inn mot raskt å redusere bestanden og utbredelsen av villsvin, innenfor rammene av viltloven og dyrevelferdsloven. Reduksjon av villsvinbestanden er et sentralt forebyggende tiltak for å redusere fare for etablering og spredning av smitte av afrikansk svinepest mellom villsvin og tamsvinbesetninger.​

Mer informasjon om villsvin finnes her.​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFF livsforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.