Dårlig sesong for laksefiskerne
Publisert 02.11.2018 15:25
Oppdatert 25.01.2019 10:27
Dårlig sesong for laksefiskerne
Camp Villaks
Årets laksesesong ga nesten 20 % færre fisk på land enn en gjennomsnittssesong. Noen elver endte med hele 90 % nedgang. Sommerens ekstreme tørke og varme får skylden for den dårlige sesongen.

Norske Lakseelver estimerer at det ble fisket ca 97 000 laks, hvorav ca 20 000 ble gjenutsatt levende. Dette er basert på fangstresultater i 55 elver fra nord til sør, skriver organisasjonen i en pressemelding. Best ble sesongene i elvene fra Trøndelag til Troms, mens elvene på Vestlandet og i Finnmark jevnt over opplevde en svak sesong. Av 55 vassdrag er det kun 12 vassdrag som har en økning i 2018 i forhold til gjennomsnittet. Drammenselva og Mandalselva var to av unntakene hvor det ble fisket 45 og 40 % flere fisk enn i gjennomsnittssesongen. 

Tidlig sommervarme

Den tidlige varmen i år resulterte i at snøen stort sett fordampet og ikke endte opp som vårflom i elvene. Høy temperatur og ingen nedbør gjorde at det ble enda mindre vann i løpet av sommeren, og endte med at man i flere elver stoppet fisket for noen dager i månedsskiftet juli/august. Laksen gikk opp i elvene i stort antall og skapte en rekordmåned i flere elver senere i august da regnet endelig kom.

Innsiget av villaks halvert

De siste tretti årene er innsiget av villaks til Norge halvvert. Laksefisket er tilpasset det stadig lavere innsiget og truer ikke bestanden. Dette er forskerne i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning enige om. 

– Strenge kvoter og andre fangstbegrensende tiltak, blant annet gjenutsetting av stor hunnfisk, er viktige verktøy som rettighetshaverne i elvene bruker ansvarlig, forteller fagsjef Erik Sterud i Norske Lakseelver. 

Les hele rapporten om laksesesongen 2018 her.

 

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Gjensidige2019
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.