Dårlig start på laksefisket over hele landet
Elisabeth Munthe-Kaas
Publisert 13.06.2018 08:58
Oppdatert 15.06.2018 14:12
Dårlig start på laksefisket over hele landet
Været har mye av skylden for at starten på laksefisket har vært treg. Det har vært kaldt og vått i nord og ekstremt tørt og varmt i sør. Ingen av delene er bra for fisket.

​​​​Sammenlignet med fjoråret er det blitt tatt veldig mye mindre fisk i hele landet. -Vi håper at lakseinnsiget til kysten er seint i år. Hvis ikke må vi dessverre belage oss på et i beste fall middels laksefiske sesongen 2018 sier Alv Arne Lyse, prosjektleder villaks NJFF. 


Alv Arne Lyse var en av de få som var heldige ved laksestarten 1. juni. På morgenkvisten i Eidselva i Nordfjord fikk han et par flotte laks! Foto: privat. ​

Sør-Norge

Fra Sør-Trøndelag og sørover har været vært varmt og tørt, og elvene har etter hvert blitt små og varme. Dette gir dårlig fiske, og lite fisk kommer opp fra sjøen. I Gaula ble det i juni i fjor tatt nesten 11 tonn laks, i år (når vi nærmer oss midten av måneden) er det enda ikke tatt 2 tonn. Også de andre elvene i Trøndelag, som f.eks. Orkla og Namsen, har hatt uvanlig dårlig fangst så langt i sesongen. Omtrent uten unntak er det tatt langt under normalen i elvene i Sør-Norge. Det er bare tatt en håndfull laks i gode lakseelver i Ryfylke som Årdalselva, Dirdalselva og Espedalselva, der det på samme tid i fjor ​var tatt hundretalls laks i hver av disse elvene.

Sørlandet

På Sørlandet er fisket hardt rammet av lav vannføring og tørke i elvene. Men også i regulerte Otra, som tross alt har en del vann, har fisket startet tregere enn normalt.

Nord-Norge

I Nord-Norge har problemet vært kaldt vær, og mye og kaldt vann. Dette gjør at laksen biter dårlig. Fangsten er under normalen, og starten har vært dårlig i de elvene der fisket har startet. I Nord-Norge er det imidlertid mange elver der fisket ikke er åpnet enda.

Overvåkning

I en del elver er det laksetelling i form av telling av fisk i fisketrapper eller videoovervåking, også her ligger antall laks under normalen. NINA (Norsk institutt for naturforskning) har forskningsnøter i sjøen i Trondheimsfjorden og i Namsfjorden. I disse er fangstene i beste fall middels sammenliknet med foregående år.

I Etnaelva driver Havforskningsinstituttet en laksefelle i forskningsøyemed, og også for å ta ut oppdrettslaks som går i fella. All villaks og sjøaure registreres i fella, og slippes uskadd videre ovenfor fella. Til nå er det tatt 214 villaks, mot 423 til samme dato i fjor. Det blir spennende å se om denne tendensen fortsetter utover sesongen. ​

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Gjensidige2019
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.