Dårligste elvefangsttall på 30 år
Publisert 25.01.2019 10:35
Oppdatert 25.01.2019 12:03
Dårligste elvefangsttall på 30 år
Det ble fisket nesten 150 000 laks, sjøaure og sjørøye i norske elver i fjor. Dette antallet er det laveste siden 1988.

​​​Årsaken til at fjoråret ble så dårlig kan skyldes den tørre og varme sommeren. Dette ga høy vanntemperatur og lav vannstand. ​​I flere elver ble fisket stoppet i månedsskiftet juli/august. Ekspertene sier at vi må forvente oftere ekstremvær, inkludert ekstrem tørke i årene fremover. 

27 % nedgang i kilo avlivet fisk

Av den totale fangsten ble 78% av fiskene avlivet, mens 22% ble sluppet ut igjen. 

elvefiske etter laks sjøaure og sjørøye.jpeg

Stor variasjon i elvene

Både ulik regulering av fisketider og hvor mye laks som gikk opp i elvene førte til variasjoner i elvene. I den norske delen av Tanavassdraget ble det dratt i land10.000 laks, sjøaure og sjørøye. Det er 33 % oppgang fra i fjor og den elven som gjorde det best i 2018. I de fleste største elvene ble det derimot fisket færre fisk enn året før. 

Her finner dere statistikken fra SSB! ​


- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.