Delvis bedring i Surna
Publisert 22.03.2021 14:20
Oppdatert 24.03.2021 08:51
Delvis bedring i Surna
Surna får en minstevannføring som gir mer vann og riktigere temperatur for fisken, men samtidig åpnes det for raske vannstandsendringer som vil være svært negativt for laksen og sjøørreten i elva.

​​​​​​Det ble 5. mars fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for Folla-Vindøla-reguleringen. Saken har pågått siden kommunene langs vassdraget begynte å arbeide med et krav om revidering av konsesjonen i 2000. Revisjon ble åpnet i 2012, så dette var på høy tid. Det har vært stort engasjement for at vilkårsrevisjonen skulle resultere i miljøforbedringer. Særlig har engasjementet vært stort lokalt, men også NJFF og andre nasjonale organisasjoner har engasjert seg i prosessen.

- Minstevannslipp vil bedre produksjonsforholdene og oppvekstsvilkårene for laks og sjøørret. Samtidig har ikke alle forslagene til miljøforbedringer blitt gjennomført, da Trollheim kraftverk er svært viktig for forsyningssikkerheten i området, sa olje- og energiminister Tina Bru i departementets pressemelding​

­- Vi kan bare håpe at departementet her legger seg på et nytt minmumsnivå for å sikre fiskens behov for vann. Som kjent trenger fisk vann for å overleve, sier fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth i NJFF.

Viktige sidevassdrag får sikrere vannføring

NJFF mente den gangen NVEs innstilling kom at denne i større grad enn mange andre tilsvarende innstillinger var på fiskens side. Olje og energidepartementet (OED) har gått noe lengre enn NVEs innstilling ved å legge minstevannføringen i de to sidevassdragene til Surna, Rinna og Store Bulu, på alminnelig lavvannføring. Det er positivt, og vil i tillegg til bedret vannføring i hovedvassdraget være positivt kanskje særlig for sjøørreten i sidevassdragene.

Effektkjøring til besvær

- Det positive ved minstevannføringen overskygges dessverre ​av at OED ikke følger NVEs anbefaling med hensyn til å ha mer restriktive regler for hvor fort og hvor mye en kan kjøre vannet opp og ned i vassdraget. Dersom vannstandsfluktuasjonene blir for store over for kort tid, rekker ikke lakse- og sjøørretyngel og bunndyr å følge med vannet, og strander og dør. Stranding av fisk, og redusert bunndyrfauna som følge av unormalt raske og store vannstandsendringer flere ganger i døgnet, er blant de største trusselfaktorene i regulerte vassdrag. Denne måten å drifte vassdrag på kalles effektkjøring, siden det handler om å hente ut effekt akkurat når forbrukerne trenger det. Særlig negativt er det at dette gjerne skjer vinterstid når fisken er på sitt mest sårbare. Det er da det skjer når pulsene i kraftetterspørsel er mest markante, sier Fjeldseth.

- NVE mente i sin innstilling at de miljømessige fordelene med en noe strengere restriksjon på driften av Trollheim kraftverk ville være større enn ulempene for Statkraft. Det mener NJFF er opplagt.  Departementet følger ikke NVEs vurdering mht å innføre strengere restriksjoner for effektkjøring, og tillater dermed at reguleringen fortsatt vil være svært skadelig for livet i den berørte delen av Surna. I stedet for en senkingshastighet på maks fem cm pr time, så kan Statkraft fortsette med til dels brutal effektkjøring gjennom hele vinteren. Hastigheten er her satt til 13,5 cm per time. Dette er ikke forenelig med de miljøkrav OED burde forholdt seg til i et nasjonalt laksevassdrag, kommenterer fiskekonsulenten.

​​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.