Fortsatt ingen jakt på hvitkinngås
Publisert 04.12.2019 12:25
Oppdatert 04.12.2019 12:39
Fortsatt ingen jakt på hvitkinngås
Den fredede hvitkinngåsa har vist en eksplosiv vekst i enkelte bestander. Norges forslag om å flytte hvitkinngåsa fra liste 2 (strengt beskyttet) til liste 3 (beskyttet) var på agendaen i Bernkonvensjonen i går kveld.

​​Gjennom FACE jobber NJFF også for å forsøke å fjerne hindringer for jakt. Dette forslaget var godt begrunnet med tanke på at hvitkinngåsa nå regnes som den mest tallrike gåsearten i Europa​. Liste 3 ville fortsatt beskyttet arten, men på et mer passende nivå. Dessverre ble det ikke flertall for å vedta denne endringen. 

-Det var ikke helt uventet at også dette forsøket på å få nedlistet hvitkinngås i Bernkonvensjonen mislyktes. Dessverre er listeføringen svært statisk og det er vanskelig å oppnå tilstrekkelig enighet om behov for endringer slik at arter blir flyttet mellom ulike beskyttelsesnivå når bestandssituasjoner endrer seg, sier viltkonsulent i NJFF, Webjørn Svendsen. 

Også i 2018 fremmet Norge et godt underbygget forslag om å flytte hvitkinngås fra liste 2 til liste 3 i Bernkonvensjonen. En slik flytting ville åpne for at vi i Norge kunne åpne for en bestandstilpasset jakt. Forslaget fikk ikke gjennomslag.

I 2019 ble forslaget fremmet på ny med enda bedre dokumentasjon på bestandens vekst og skadegjørende effekt på landbruk. Heller ikke denne gang fikk forslaget de nødvendige 2/3 flertall i støtte som skal til for endring.

-Slike statiske lister er dårlig egnet som forvaltningsverktøy for arter som er i dynamisk utvikling. Siden Bernkonvensjonen ble ratifisert i 1986 og fram til i dag har hvitkinngåsa vist en eksplosiv bestandsvekst i enkelte bestander, og arten har gått fra å være sårbar til å utgjøre en betydelig skadeutfordring langs trekkveier og i overvintringsområder, forteller Svendsen. 

Kun noen få av de 55 landene som har ratifisert Bernkonvensjonen er direkte berørt av disse bestandene.

-Vi får håpe på gjennomslag og tilstrekkelig støtte ved neste mulighet som ligger et år fram i tid, avslutter Svendsen. 


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Bilforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.