Det er ikke lov å fore hjorteviltet
Publisert 04.02.2019 15:12
Oppdatert 04.02.2019 15:18
Det er ikke lov å fore hjorteviltet
Det er tøft å være rådyr i dyp snø.
Det er rikelig med snø mange steder, og det er særlig rådyra som sliter litt nå. Det er innført forbud mot foring av hjortevilt i hele landet, men det er mulig å søke dispensasjon.

​​​Som et tiltak for å begrense spredning av skrantesjuke er det i en egen forskrift innført forbud mot all foring av hjortevilt. Hjortedyr i denne forskriften forstås som alle hjortedyr, herunder rein, rådyr, hjort, elg og dåhjort. Forbudet begynte å gjelde 11. juli 2016 for noen fylker og ble utvidet til hele landet 31. juli 2017. 

Mulig å dispensere

NJFF har motatt henvendelser om foring fra medlemmer som er bekymret for rådyra. I en så snørik vinter som det vi ser enkelte steder i landet i år, kan det være verdt å vurdere nytten av å hjelpe rådyra gjennom vinteren og vårknipa med foring.

Det er mulig å søke om dispensasjon fra forbudet. På Mattilsynets sider står det at det er mulig å søke Mattilsynet om tillatelse til kortvarig nødfôring av ville hjortedyr i områder der skrantesjuke (CWD) ikke er påvist, dersom spesielle forhold forårsaker dyrevelferdsproblemer. Det hektes på en klausul om at den som fôrer dyrene, skal holde fôringsplassene under observasjon for å oppdage syke dyr.

Vi anbefaler den som vurderer å søke dispensasjon om å kontakte Mattilsynet ved nærmeste lokalkontor, tlf. 22 40 00 00
Søknader sendes til postmottak@mattilsynet.no og du bør i emnefeltet skrive hvilken kommune dette gjelder.

Omdiskutert tiltak

Foring av hjortevilt som nødtiltak i strenge vintre er omdiskutert. Noen mener dette er et gode for rådyrbestanden i tøffe vintre, og dermed et godt tiltak for å opprettholde en god rådyrstamme. 

Andre påpeker en del praktiske utfordringer knyttet til at foring medfører en samling av rådyr på vinterstid, og at det kan ha uønskede effekter for eksempel knyttet til  trafikken og påkjørsler. Andre poengterer at man i praksis fort vekk kan komme til å fore gaupe og rev like mye som rådyra.

Husk også at når en først starter å fore så kan en ikke gi seg, men må fortsette til en er sikker på at rådyrene klarer å finne mat på egenhånd.

Uansett, gjør gjerne en vurdering av eventuell foring, men før du starter foring, så sørg for å ha en dispensasjon fra forbudet.  

- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.