Det går mot et fornuftig rovviltvedtak i Stortinget
Publisert 27.05.2020 07:53
Oppdatert 28.05.2020 09:21
Det går mot et fornuftig rovviltvedtak i Stortinget
Et flertall på Stortinget vil stanse regjeringens forslag om færre rovviltregioner og opprettelse av en rovviltklagenemnd. Det er i tråd med NJFFs syn.

​​​​​Regjeringen har fremmet et forslag om en del vesentlige endringer i rovviltforvaltningen, blant annet en reduksjon av antallet roviltregioner fra dagens fra åtte til seks, samt opprette en uavhengig rovviltklagenemnd som en endelig ankeinstans i rovviltsaker. Tirsdag innstilte flertallet i energi- og miljøkomiteen imidlertid på å skrinlegge disse forslagene for ny rovdyrpolitikk, etter at Arbeiderpartiet , Senterpartiet og Fremskrittspartiet gikk sammen for å stanse forslagene.  Det er i tråd med de innspillene NJFF har gitt i denne prosessen. 

Gledelig avklaring

- Rovviltforvaltningen er konfliktfylt, og i særdeleshet forvaltningen av ulv. Vi er særlig glad for at det ser ut til at forslaget om en uavhengig rovviltklagenemnd blir stanset, sier Siri Parmann, fagsjef i NJFF. 
- En uavhengig rovviltklagenemnd vil avpolitisere klagebehandlingen og rovviltforvaltningen, noe NJFF vurderer som uheldig. Det er viktig at det er demokratiske prosesser som balanserer de ulike hensynene opp mot hverandre i en klagebehandling.​ Det er regjeringen som er ansvarlig for å iverksette Stortingets vedtak. Rovviltforvaltningen er i så måte intet unntak. Det er derfor viktig og riktig at det er politisk ledelse i ansvarlig departement som har siste ord i klagesaker innenfor rovviltforvaltningen.

Vi beholder dagens rovviltregioner

- NJFF støttet ikke forslaget om færre rovviltregioner, og vi er derfor også godt fornøyd med at det ser ut som om flertallet som består av Ap, Frp og Sp nå klarer å stanse dette forslaget. Intensjonen med å innføre en regionalisert rovviltforvaltning med rovviltregioner og rovviltnemnder var nettopp å sikre en bedre lokal/regional forankring av rovviltforvaltingen, sier Parmann. 
- For NJFF er det avgjørende at også den framtidige organiseringen av norsk rovviltforvaltning har god forankring ute i regionene.​

Videre prosess

Det er viktig å understreke at denne saken ikke er ferdigbehandlet på Stortinget. I og med at deler av forslaget innebærer en lovendring, så krever det to runder på Stortinget før vedtaket er endelig. Første gangs behandling er berammet til 3. juni. Dato for andre gangs behandling er ikke satt. 
- Vi har sett tidligere at flertallskonstellasjoner i enkeltsaker kan endres underveis, men vi har god tro på at dagens flertall står seg i denne saken sier en fornøyd fagsjef i NJFF.

NJFFs innspill vedrørende endringer i naturmangfoldloven om rovvilt.pdf

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.