Det strammer seg til rundt bruk av bly
Publisert 28.08.2019 13:35
Oppdatert 28.08.2019 19:49
EU arbeider med et nytt regelverk rundt innskrenking av bruk av bly til jakt og fiske. Det går mot sterke innstramminger, også i Norge.
Det strammer seg til rundt bruk av bly

​​​​​Mange jegere husker kampen om å få bruke blyhagl på jakt i skogen og på fjellet. Den kampen endte med et unntak fra blyhaglforbudet på enkelte arter, samtidig som man unngår bruk av blyhagl der de utgjør en potensiell fare for miljøet, typisk i våtmarker og på skytebaner. Denne ordningen lever vi som jegere godt med.

Nå varsler imidlertid EU en betydelig skjerping i arbeidet med å begrense bruk av bly under jakt- og fiskeutøvelse, samt baneskyting. EU-kommisjonen har bedt EUs kjemikaliebyrå om å utarbeide en risikovurdering ved bruk av bly til jakt og fiske og baneskyting. I etterkant vil de bli bedt om å foreslå restriksjoner i bruken, og det vil etter alle solemerker å dømme gå mot en omfattende innstramming.

Både hagle og rifle

Målet om å begrense bruken av bly omfatter både haglejakt, riflejakt og også skyting med rifle på bane. Det er med andre ord ting som tyder på at det går mot en stor endring for mange jegere og skyttere. 

- Vi har ingen problemer med å akseptere en utfasing av bly i ammunisjonen der den utgjør en reell miljøfare, sier leder i NJFF, Knut Arne Gjems. Å jakte blyfritt i våtmarker og skyte med stål på leirduebanene er ikke noe problem for oss jegere. Men vi har ennå ikke sett en god dokumentasjon på at bruk av blyhagl på fjellet og i skogen utgjør noen fare for miljøet. Vi mener derfor at vi bør kunne opprettholde et unntak fra det generelle blyhaglforbudet i disse områdene, og at det er opp til den enkelte jeger å velge det haglmaterialet man selv finner mest hensiktsmessig til sin jaktform.

- Vi er særlig betenkt over de signaler som kommer om at restriksjonene også skal omfatte rifleammunisjon generelt, både til jakt- og baneskyting. Selv om utvalget av gode blyfrie alternativer til jakt er blitt bedre, så finnes det ikke alternativer til alle former/kaliber for rifleskyting, sier jaktkonsulent Vidar Nilsen. 

Våtmarkene først ut

EU er allerede i ferd med å v​edta et generelt forbud mot bruk av blyhagl i våtmarker. Her vil sannsynligvis benyttes Ramsarkonvensjonens definisjon av et våtmarksområde. Det innebefatter alt vi forbinder med våtmarksområder, inklusive myrområder, noe som i praksis kan bety slutten på bruk av blyhagl i norsk utmark. 

- Det kan medføre store endringer for norske haglejegere, men det vil avhenge av hvordan EU utformer det endelige direktivet, og hvordan norske myndigheter velger å implementere dette i praksis. Her henger vi tett på prosessene i EU, og vil også følge opp ovenfor norske myndigheter når tiden er moden for det, sier Vidar Nilsen, jaktskytekonsulent i NJFF med et sterkt internasjonalt engasjement. ​​

Det strammer seg til rundt bruk av bly

Slik ser de på bly i EU
Bly er et stoff som i EU er klassifisert som «Substance of very high conserne». Kort oppsummert betyr det at det ses på som et stoff man skal begrense bruken av i alle sammenhenger der det er mulig.  Det er tunge og omfattende prosesser i EU for å fase ut bruken, der jakt, fiske og skyting er ett av flere områder som blir berørt.​

Det strammer seg til rundt bruk av bly

Restriksjoner mot bly også på fiskesiden

Også en mulig utfasing av blysøkker til sportsfiske vil omfattes av de vurderingen som ECHA skal gjøre. 

- Vi håper at utfasingen av bly i fiskeutstyr vil foregå uten for store ulemper for sports- og fritidsfiskerne, sier Bjarte Erstad, leder av NJFFs sportsfiskerutvalg. På fiskesiden har en i lengre tid vært klar over hvilken vei dette går. Sportsfiskeutstyrsprodusentene har i stor grad derfor allerede erstattet bly med mindre miljøskadelige metaller.  Nå sist er Mustad ute med en «Eco-Tungsten-serie» med fiskesøkker laget av Wolfram. Vi ser også den samme endringsevnen internasjonalt.​

- Vi følger utviklingen i Europa nøye gjennom vår deltagelse i den europeiske sportsfiskerorganisasjonen European Anglers Alliance (EAA), uttaler Øyvind Fjeldseth, fiskebiologen i NJFF og aktivt styremedlem i EAA. Vi er grunnleggende positive til en mer miljøvennlig utøvelse av vår fiskeaktivitet, men overvåker arbeidet i EU for å sikre at vi ikke får uheldige utslag på grunn av manglende kunnskap om praktisk fiskeutøvelse.

Langt fram

Det vil ta lang tid før restriksjoner utover forbud mot bruk av blyhagl i våtmark trer i kraft.
- Erfaringsmessig tar slike prosesser i EU lang tid, og det gir oss heldigvis muligheter til å påvirke sluttresultatet. Vi vil bruke vårt internasjonale nettverk, både Nordisk Jegersamvirke (NJS) og den europeiske jegerorganisasjonen FACE, samt European Anglers Alliance for alt det er verdt, sier Knut Arne Gjems, som selv er president i NJS og visepresident i FACE. ​

Det strammer seg til rundt bruk av bly
Splithagl av bly, snart forbudt?
Del på Facebook Del på facebook
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.