Dette er fiskereglene i Norge
Publisert 21.06.2019 08:50
Oppdatert 01.07.2020 09:36
Dette er fiskereglene i Norge
Nordmenn er det folkeslaget i verden som fisker mest. I løpet av sommerhalvåret vil nærmere halvparten av oss ta frem stang og snøre i håp om få en fisk eller flere.

​​​​De fleste av oss er så heldige å ha fiskemuligheter i nærområdet, og vi er flinke til å benytte oss av dem. Er vi like opplyste om fiskereglene i landet? Vet vi når det er lov å fiske hvor? Hvor kreves det fiskekort og når behøves det ikke? Skal du fiske laks og sjøørret i elv må du ha «statskortet», som mange kaller fiskeravgiften (se lenger ned i saken).

Barns fiske

I perioden 01. januar til 20. august har barn under 16 år rett til å fiske gratis i ferskvann. Dette gjelder også i vann der det ikke selges vanlige fiskekort. I elver med laks, sjøørret og sjørøye må barn ha fiskekort, men fram til de er 18 år trenger de ikke å betale fiskeravgift. Hos Statskog er det fritt fiske for alle opp til 20 år. 


Grunneier bestemmer i innlandet

For det vanlige innlandsfiske er det grunneier som bestemmer hvilke fiskeregler som skal gjelde. Det betyr i praksis at to fiskevann som ligger ved siden av hverandre kan ha vidt forskjellige fiskeregler. Det finnes ikke lenger noe som heter nasjonalt minstemål, men både minstemål og maksmål forekommer, men med ulike mål etter hvor du fisker. Informasjon om fiskereglene får du hos kortselger.

Miljødirektoratet bestemmer i lakseelvene

I anadrome vassdrag (elver med laks, sjøørret og sjørøye), setter Miljødirektoratet regler for både antall fisk som kan fiskes opp og lengden på fiskesesongen. Her kan likevel grunneiere eller foreninger som forvalter fiskeretten sette lokale regler i tillegg, så lenge de er innenfor regelverket fra direktoratet. Dette kan for eksempel være mindre kvoter, høyere minstemål, lokale fredningstider.

Gratis fiske i sjøen                                

I sjøen er det gratis fiske for alle med stang og håndsnøre. Det å kunne stå på svaberget med stanga eller å ro ut med makrellharpa eller torskepilken er en selvfølgelighet for oss, men det er faktisk en sjeldenhet i resten av verden. Å høste av fiskeressursene i sjøen har vi har alltid sett på som en del av allemannsretten som vi også vil at kommende generasjoner skal nyte godt av. ​​​
Det er minstemål på en rekke arter vi fisker etter i saltvann. Les mer om det på Fiskeridirektoratets sider​

Ikke fisk torsk i Oslofjorden

Fra og med 15. juni 2019 ble det forbudt å fiske torsk innenfor grunnlinjen fra og med Telemark og til grensen mot Sverige. Forbudet gjelder hele året, for både yrkesfiskere og fritidsfiskere.​ Bestanden må bygge seg opp igjen, da den nå er på et historisk lavmål. 

Fiskeravgift

Dersom du skal fiske i elv og vann etter laks, sjøørret eller sjørøye, må du først betale en statlig fiskeravgift. 
Fiskeravgiften betales til Miljødirektoratet og kan betales på nett.


- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.