Døve ører i Fiskeridepartementet
Publisert 15.01.2019 09:49
Oppdatert 15.01.2019 09:49
Døve ører i Fiskeridepartementet
Sportsfiskerne fortviler over et urimelig fredningsforslag i Oslofjorden og Skagerrak, men Nærings- og Fiskeridepartementet nekter å møte NJFF i sakens anledning.

​​Med unntak av sjøørretfiske, foreslår fiskerimyndighetene et totalt fiskeforbud i 14 definerte områder i Oslofjorden og Skagerrak fra nyttår til mai. Hensikten er å verne den hardt pressede torsken, men forbudet omfatter alt fiske, ikke bare torsk. Det rammer et utbredt fiske på andre arter, og dette finner NJFF helt urimelig og vanskelig å forstå. Urimeligheten i Fiskeridirektoratets forslag ligger etter vår mening i diskrimineringen av alt det andre fritidsfisket som kan gjennomføres uten å beskatte torsk.

Får ikke møte departementet

NJFF har bedt om møte med fiskeridepartementet for å søke å opplyse om hva dette andre fisket faktisk dreier seg om, da det går klart fram at Fiskeridirektoratet ikke har hatt kunnskap om dette når de utformet sitt forslag. Noe møte har vi dessverre ikke fått. Vi tolker dette dithen at Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) mener å ha nødvendig innsikt i hva en faktisk vurderer å forby, og frykter dessverre nettopp av den grunn at saken ikke belyses godt nok.

- Siden vi ikke får noe møte, har vi fulgt opp med en ny epost til departementet der vi nok en gang understreker det urimelige i Fiskeridirektoratets lettvinte verneforslag. Der vi har lagt ved et knippe av de medieoppslag som synliggjør en del av det engasjementet som forslaget har skapt, uttaler Espen Farstad, informasjonssjef i NJFF.

I eposten står det blant annet at: 
"Torsken i denne regionen trenger opplagt et vern – dette kan og bør gjøres uten å ramme friluftslivet unødig hardt. Det forutsetter kunnskap, men også at en har tiltro til at befolkningen gjennomgående følger lover og regler".

Fiskeforbud engasjerer

Det reageres voldsomt på at et totalt fiskeforbud er altfor strengt. Mange mener også det er feil at yrkesfiskerne kan søke om dispensasjon fra forbudet. At begrunnelsen for totalforbudet er oppsynsmessig er et annet element som er vanskelig å godta. Sportsfiskerne føler seg mistrodd, og med rette. 

Det er skrevet mye om denne saken. Her er et lite utvalg av sakene som ligger åpne også uten å ha abonnement på avisen. 

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.