Eksplosjon av pukkellaks
Anine Gutubakken Byles
Publisert 01.08.2017 13:10
Oppdatert 08.08.2017 09:03
Eksplosjon av pukkellaks
Foto: iStock/mlharing
De siste ukene har det kommet meldinger om rundt 800 pukkellaks i over 100 elver. Dette betyr at det er reell fare for etablering av arten i flere norske elver.

​​​​​​Fiskekonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforening, Øyvind Fjeldseth, vet ikke hvorfor det nå har dukket opp så mange pukkellaks. Han forklarer at den hittil stort sett har vært å finne i Finnmark, men at den nå fanges langs hele kysten.

- I 2015 fikk vi rapporter om flere i Oslofjorden. Pukkellaksen hører naturlig hjemme i Stillehavet, og arten spredde seg til nordnorske elver etter store utsettinger gjort av daværende Sovjetunionen og til en viss grad av nåværende Russland fra slutten av 50-tallet. og de påfølgende ti årene. Det er én spesifikk årsklasse som har klart å etablere seg. Dette er en veldig spesiell art med en fiksert to-årig livssyklus. Den pukkellaksen vi får langs kysten og i elvene nå, ble derfor gytt i 2015, sier Fjeldseth.

Fare for etablering

I følge NINA er stort sett alle pukkellaksene det er meldt om nå klare til å gyte, og nesten halvparten er hunner (45 %). Samtidig meldes det om store antall pukkellaks i en del Finnmarkselver, for eksempel anslår snorklere at det er 1.200 pukkellaks i Komagelva. Dette betyr at det er reell fare for etablering av pukkellaks i flere norske elver, og negative effekter på både laks og ørret - og hele økosystem. Pukkellaksen er på Artsdatabankens svarteliste over fremmede arter i kategorien «høy risiko».​

- Potensielt kan den føre med seg sykdom. Heldigvis gyter den tidligere enn ørret og laks, men den kan kollidere litt med den gytetiden sjøørret har, noe som kan gi en negativ effekt, forklarer Fjeldseth som poengterer at vi absolutt ikke vil at den skal spre seg i Norge da den er en potensiell trussel til det vi allerede har av arter som er vårt naturlige mangfold.

- Om man får en på kroken, så skal den avlives. Den kan spises, og NINA ønsker at man rapporterer den inn om man fanger den, legger Fjeldseth til.

Vil ha meldi​​nger

NINA gjerne vil ha meldinger på laks@nina.no hvis noen skulle fange pukkellaks. Viktigste informasjon er dato, sted, lengde og vekt. Gjerne også en skjellprøve og foto.​ Arten får en pukkel i gytetiden, og det er kun hanfisker som får den. Ellers ligner den mye på en ordinær laks med litt flekker på halen når den kommer til elven.

Hør Øyvind Fjeldseth forteller om pukkellaksen på NRK Hordaland P1.​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.