Endringer i våpenforskriften
Espen Farstad
Publisert 28.09.2020 14:13
Oppdatert 28.09.2020 14:54
Endringer i våpenforskriften
1. oktober inntrer det en del endringer i våpenforskriften som det kan være greit at du som våpeneier kjenner til.

​​​​​​​​​På bakgrunn av nye EU-regler om deaktivering, registreringsplikt for deaktiverte skytevåpen og strengere krav til kontroll med våpendeler, har Justisdepartementet endret gjeldende våpenforskrift. Dette innebærer blant annet registreringsplikt for deaktiverte skytevåpen, forbud mot våpenmagasin med stor patronkapasitet og en del nye kontrollpliktige våpendeler.

Deaktiverte skytevåpen

I ny forskrifttekst om deaktiverte våpen sies det :
"Den som erverver, eier eller innehar skytevåpen, som er deaktivert i samsvar med reglene i § 1 tredje ledd, må registrere innehavet hos politiet på fastsatt skjema. Kravet til registreringsplikt etter første ledd gjelder ikke for skytevåpen som er lovlig deaktivert etter tidligere krav, med mindre skytevåpenet skifter eier eller føres ut av norsk tollområde." 

Det betyr at de personer som har deaktiverte skytevåpen pr. i dag kan beholde disse slik de er. Krav om deaktivering etter nye regler gjelder først når våpenet omsettes på nytt. Når deaktiverte våpen føres ut av Norge, enten permanent eller midlertidig, må de deaktiveres etter de nye reglene.

Forbud mot våpenmagasin med stor patronkapasitet

Hovedregelen er at magasiner med høy kapasitet er forbudt. For pistol er det magasiner over 20 patroner, for rifle over 10 og hagle over 5. Politiet kan gi dispensasjon til konkurranseskyttere, samlere, museum, næringsdrivende og ISPS-skip​

Nye kontrollpliktige våpendeler

Erverv av revolvertønne, avtagbar låseblokk og sluttstykke krever politiets tillatelse etter de nye reglene. Det kreves ikke behovsprøving. Det er tilstrekkelig at søker har et våpen som delene kan benyttes i. 

Eiere som innehar disse delene før forskriftsendringene kan beholde disse uten registrering og merking, men ved salg eller annen overdragelse må ny eier sørge for gyldig tillatelse og merking. Dette gjelder utelukkende løse deler, og ikke komplett våpen.

Se forskrift om endring av skytevåpen her​.

Tollvesenet med god informasjon

Tollvesenet har laget en god side med informasjon om endringene i våpenforskriften. Den siden finner du her. 


- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.