Endringer i viltloven
Publisert 12.10.2020 12:27
Oppdatert 13.10.2020 09:31
Endringer i viltloven
Det høres nå på flere endringer i viltloven som berører jegerne. NJFF følger med og gir nødvendige innspill.

​​​Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har lagt ut på høring en sak om bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin mv. Forslaget inneholder i tillegg til regler for bruk av lys ved villsvinjakt også forslag til hvordan «kunstig lys» skal defineres, samt regler for bruk av lys ved ettersøk mm. Det foreslås til en viss grad å åpne for bruk av nattoptikk (fosforbasert- og digital nattoptikk, termisk mv.) til villsvinjakt og ettersøk på villsvin. Til ettersøk på hjortevilt åpnes det kun for bruk av synlig lys, dvs. at alle former for nattoptikk (både håndholdt og våpenmontert) vil være forbudt til ettersøk på hjortevilt.

Les hele høringsnotatet her​

NJFFs syn på saken

NJFF har et landsmøtevedtak hva gjelder bruk av kunstig lys på villsvinjakt som lyder slik:

"NJFF skal arbeide for at det skal åpnes for bruk av kunstig lys til avliving av mink og mårhund, samt kunstig lys til ettersøk av villsvin. I tillegg at det blir anledning til å bruke fastmontert lyskilde til åtejakt på villsvin og mårhund, samt kunstig lys som ikke er fastmontert til jakt på villsvin, avgrenset til innmark."
Dette vedtaket er selvsagt førende for hva organisasjonen skal mene i forhold til de foreslåtte endringene i viltloven.

Endringsforslagene er nå på en innspillshøring blant NJFFs fylkeslag. Disse innspillene vil bli sammenstilt med gjeldende politikk i NJFF og danner grunnlaget for den behandlingen forbundsstyret skal ha på saken før innsending av endelig høringsinnspill som blir gitt fra NJFF til de to departementene.

 

Uklarheter i lovforslaget

Selv om nattoptikk først og fremst har sitt bruksområde når det er mørkt, er det flere av disse teknologiene, som bemerket i høringsnotatet, også kan brukes på dagtid – først og fremst digital optikk (brukes gjerne også som videokamera), men også termiske kikkerter/kikkertsikter har tilsvarende egenskaper.
Forbudet mot kunstig lys er etter loven ikke direkte relatert til tid på døgnet/lysforhold. Den foreslåtte teksten kan vanskelig leses på annen måte enn at de teknologiene som er forbudt å bruke på jakt/ettersøk, i utgangspunktet er forbudt hele døgnet. (eksempelvis at termiske kikkerter er forbudt å bruke i jaktøyemed uavhengig av lysforhold). Dette problematiseres imidlertid ikke i høringsnotatet.

Innskjerping i bruk av lys ved ettersøk på hjortevilt

Etter dagens praksis er det ikke noe lovmessig skille mellom ulike typer «kunstig lys», og det er allment kjent at blant annet ettersøksekvipasjer, i tillegg til å bruke synlig lys, også benytter seg av nattoptikk og termiske kikkerter etc. når det gjennomføres ettersøk hvor kunstig lys er tillatt brukt. En begrensning til at kun synlig lys er tillatt brukt på ettersøk, vil i praksis være en innstramming sammenlignet med dagens regelverk.​
- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.