Et viktig steg i riktig retning
Anine Gutubakken Byles
Publisert 19.04.2017 19:07
Oppdatert 20.04.2017 08:20
Et viktig steg i riktig retning
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og samarbeidende organisasjoner, har fått gjennomslag for de viktigste punktene når Stortinget nå ber regjeringen endre rovviltforskriften.

​​I vedtak fattet 19. april etter innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i naturmangfoldloven (felling av ulv m.m.), instruerer Stortinget regjeringen om å følge opp stortingets vedtatte bestandsmål for ulv i Norge, gjennom å endre rovviltforskriften. Nå vil det i praksis også kunne fattes vedtak om lisensfelling av ulv, også innenfor ulvesonen. Rovviltnemdene gis tillit etter at saken var oppe på Stortinget.

- For NJFF er dette en veldig viktig seier, og et langt sted i riktig retning mot en akseptabel ulveforvaltning, sier generalsekretær i NJFF, Espen Søilen.​ 

Jakt med i vurdering

Stortinget påpeker at ulvesonen ikke skal framstå som et ulvereservat, og dette er viktig for NJFF. Det påpekes også fra flertallet at jakt er viktig i vurderinger rundt ulvens påvirkning.

«Flertallet merker seg at det er betydelig flere som deltar i jaktaktiviteter enn det er personer som eier jaktrettigheter. Flertallet mener at jaktutøvelse, både som grunnlag for nærings- og friluftsaktiviteter, er viktig distriktspolitiske hensyn som kan tillegges vekt dersom en stadig voksende rovviltbestand innvirker på hjorteviltbestanden i en slik grad at grunnlaget for jaktutøvelsen blir dokumentert å være forringet.»

- Dette er både nytt og viktig for NJFF, påpeker Søilen.  ​


Prop. 63 L (2016–2017)Endringer i naturmangfoldloven (felling av ulv m.m.)​


 

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.