Færre unge menn og flere unge kvinner på jakt
Publisert 08.08.2019 14:00
Oppdatert 08.08.2019 14:01
Færre unge menn og flere unge kvinner på jakt
Foto: Janne Svihus
Flere unge kvinner drar på jakt, mens færre unge menn jakter. Overvekten av mannlige jegere er imidlertid fortsatt stor. Flest jakter på småvilt og hjortevilt.

​​Færre unge menn og gutter under 20 år jakter, mens det har vært en økning i antall jenter og unge kvinner som jakter de siste ti årene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

5.410 unge menn og gutter deltok i en eller flere former for jakt i jaktåret 2009/2010. Dette tallet har gått gradvis nedover siden og var i 2018/2019 på 3.930 personer. 

For ti år siden deltok 500 unge kvinner og jenter i en eller flere former for jakt, mens 820 kvinner og jenter under 20 år jaktet i jaktåret 2018/2019. Antallet har økt hvert år siden jaktåret 2012/2013. ​

Flere kvinner, men flest menn

 Det har også vært en kraftig økning i kvinner mellom 20–29 år som jakter de siste ti årene. I jaktåret 2009/2010 deltok 1.710 kvinner i denne aldersgruppen i jakt. 

Dette har økt gradvis siden, og i jaktåret 2018/2019 har 2.790 kvinner deltatt. 

Det er imidlertid fortsatt klart flest mannlige jegere, og de fleste er i alderen 40 til 59 år. I jaktåret 2018/2019 var det 128.970 mannlige jegere mot 10.530 kvinnelige jegere totalt.

Trøndelag på jakttoppen

Fylkesvis er det flest som jakter i Trøndelag. I jaktåret 2018/2019 var 20.710 jegere bosatt her, et tall som har holdt seg relativt stabilt de siste fem årene. Bak følger Akershus og Hedmark. 

Flest jegere jakter hjortevilt. 91.270 personer har dratt ut på jakt etter blant annet elg, hjort og rådyr i 2018/2019. Småviltjakt er også populært. 83.990 jeger har deltatt i denne jakten, mens 47.900 jegere har jaktet på rype.

I jaktåret 2018/2019 er det felt 181.900 ryper, ifølge SSB. Dette fordeler seg på 124.000 liryper og 57.900 fjellryper. 

Totalt er det jaktet flest ryper i Trøndelag. Her er det felt 45.650 ryper. Bak følger Nordland (23.000) og Troms (22.850). 


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.