Finner du syk villfisk, så meld fra!
Publisert 22.05.2020 15:10
Oppdatert 02.06.2020 10:59
Finner du syk villfisk, så meld fra!
Foto: Ketil Skår, Veterinærinstituttet
Veterinærinstituttet har laget en rapporteringsside om hva du gjør dersom du finner syk, rar eller død villfisk. Der kan vi sportsfiskere bidra til en bedre oversikt over villfiskhelsa.

​​​​​​​​​​Villfisken kan bli syk, det gjelder både saltvannsfisk og ferskvannsfisk. I fjor hadde vi særlige utfordringer med syk og død laks i Enningdalsvassdraget (Berbyelva) i Østfold. Stor og nygått laks ble syk og døde, uten at vi hadde noen god formening om hva som var årsaken til den dramatiske sykdommen. I følge Halden Arbeiderblad er det også i år funnet tre syke laks. 
Slike situasjoner opptrer som regel brått og uventet. For å kunne iverksette de rette smitevernstiltakene er det viktig å oppdage smittsomme sykdommer tidlig. Registrering av observasjoner i form av bilder og informasjon er nødvendig for en kostnadseffektiv bruk av ressursene. 

Sportsfiskerne kan bidra

Det er som sagt viktig at dødelighet i vassdrag blir varslet tidligst mulig fordi det kan være vanskelig å få tak i syk eller nydød fisk som er egnet for videre undersøkelser. Sportsfiskerne er "førstelinjefolket" i elvene. Vi er tilstede i vann og vassdrag både seint og tidlig, og det kan vise seg å være særdeles verdifullt for den som ønsker å følge villfiskens helsetilstand. Nå inviteres vi til å bidra i registreringsarbeidet ved å melde fra straks vi obsereverer  noe unormalt på fisken. Vårt bidrag kan bli en viktig del av vurderingen av hvor det skal tas ut prøver og hvilke prøver som skal undersøkes og hvordan.​

Egen nettside for registrering

Dersom du observerer syk eller død fisk, skal du logge deg inn på Veterinærinstituttets side for registrering av syk villfisk.
På denne siden kan du registrere dine observasjoner. Du oppgir kontaktinformasjon, funnsted og en beskrivelse av funnet. I tillegg ønsker Veterinærinstituttet både oversiktsbilder og nærbilder av fisken. Dersom fisken du har funnet er syk eller døende, er det fint om du avliver den og oppbevarer den kjølig (ikke i frys) inntil du får beskjed fra Veterinærinstituttet.​​ Siden er operativ fra 2. juni.

Du kan selv følge med

Meldingssystemet som etableres er et samarbeid mellom Mattilsynet og Veterinærinstituttet, der Veterinærinstituttet står for registrering og vurdering av innsendte meldinger og bilder. Dette følges opp med organisering av eventuell prøvetaking og påfølgende analyser om situasjonen tilsier det.

Når funnet ditt er registrert vil du få en tilbakemelding, og seinere også beskjed fra Veterinærinstituttet om mulige årsaker og tolkning av funnet. Oversikt over innsendelser og resultater av eventuelle prøvesvar vil bli rapportert jevnlig til Mattilsynet. Rapportene vil bli lagt ut på den nevnte nettsiden, så du kan også selv aktivt følge med.


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.