Fiskekultivering gir resultater
Publisert 09.11.2020 13:43
Oppdatert 09.11.2020 14:51
Fiskekultivering gir resultater
Det er ofte ikke store tiltak som skal til for å bedre forholdene for sjøørreten. Å fjerne ulike vandringshindre, forbedre gytemulighetene ved å legge ut gytegrus, restaurere verdifull kantvegetasjon eller kanaliserte bekkeløp er verdifullt for sjøørreten.

​​​​I 1972 ble Brokskitbekken i Verdal lagt i rør ved Stiklestad nordre, noe som førte til at sjøørreten forsvant, skriver Innherred avis. Etter at bekken ble oppgradert er det ideelle forhold for fisk, og de deler den gledelige nyheten om at sjøørreten er tilbake. Bekkeløpet er lagt med grov stein, gjort bredere, kulper er laget, gytegrus lagt ut og kantskogen er på vei tilbake.

Engasjer deg

Sjøørreten trenger hjelp! I mange kommuner er det frivillige som jobber med dette. Spør din lokale jeger- og fisker forening om råd. Disse foreningene har ofte en oversikt over hvilke bekker som trenger hjelp. De har også informasjon om grunneiere eller bekkelag som jobber med dette i din kommune. Som sportsfisker er dette arbeidet spesielt givende og kan gi fisket en helt ny dimensjon.

NJFFs ambassadør Bjørn Tore Kjølholt er ivrig i dette arbeidet. -En av de viktigste oppgavene man kan gjøre er å rydde bort hindringer som kan stoppe sjøørreten i sin vei opp i vassdraget, forteller Kjølholt. Før du gjør noe i bekken må du innhente grunneiers tillatelse. Dersom du har dette kan du rydde søppel og avfall og renske grøfter.

Les også: Vi kan alle bidra til et bedre sjøørretfiske

Krafttak for sjøørreten

NJFF har mottatt 2,9 millioner fra Sparebankstiftelsen​ for å bedre gyte- og oppvekstforholdene for sjøørreten i Oslofjorden. Med disse midlene og i tillegg finansiering av NJFF skal det gjøres et krafttak for å forbedre sjøørretens livsvilkår i Oslofjorden fra Hvaler til Portør. Prosjektet som etableres kalles Sjøørretriket, og formålet er å kartlegge og forbedre sjøørretens livsvilkår i de mange bekker som er så viktige for sjøørretens livssyklus.

Søk på stillingen som prosjektleder i Sjøørretriket.​


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFF livsforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.