Flere felte villrein
Publisert 13.12.2019 08:53
Oppdatert 13.12.2019 08:54
Flere felte villrein
Det ble felt 4 738 villrein høsten 2019, noe som er en økning på 582 dyr fra 2018. Årsaken til dette er at kvoten på Hardangervidda ble økt for å ta ut voksne hanndyr.

​​I alt ble det felt 1 149 årskalver, 409 dyr på halvannet år, 2 161 eldre bukker og 1 019 eldre simler. Det ble skutt dobbelt så mange hanndyr enn hunndyr høsten 2019. For hele landet var det gitt tillatelse til å felle 14 236 villrein, og det betyr at 33 prosent av kvoten ble tatt ut, viser statistikken over villreinjakt.​

Bare tillatt å felle bukk på Hardangervidda

Det var bare gitt tillatelse til å felle voksne hanndyr (bukker) på Hardangervidda høsten 2019. I alt var det gitt fellingstillatelse på 6 000 dyr og 1270 dyr ble felt. Av disse var det 1248 voksne hanndyr. Årsaken til en slik fellingspolitikk, er at det er ønskelig at villrein fra Hardangervidda benyttes som grunnlag for å bygge opp en ny villreinstamme i Nordfjella sone 1. Her ble villreinstammen tatt ut ettersom det var påvist Skrantesjuke (CWD). Før villrein kan flyttes fra Hardangervidda, må bestanden være erklært fri for skrantesjuke. For å kunne være tilstrekkelig sikker på det, er det nødvendig å ta prøver fra et større antall voksne hanndyr.

Reinheimen-Breheimen var i 2019 det villreinområdet som hadde nest størst utbytte. I alt ble det der felt 724 dyr, som er en reduksjon på 14 prosent. Deretter fulgte Snøhetta og Rondane med henholdsvis 589 og 439 felte dyr.​


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.