Flere skuffelser i ny viltforskrift
Publisert 03.04.2020 13:28
Oppdatert 03.04.2020 14:25
Flere skuffelser i ny viltforskrift
Ny viltforskrift er vedtatt. NJFF reagerer på flere endringer som berører jegerne og jaktutøvelsen på en negativ måte.

​​​​Viltforskriften samler fire tidligere forskrifter i én. ​Miljødirektoratet har myndighet til å fastsette forskriften, og den nye viltforskriften gjelder fra 1. april. Prinsippene i de fire gjeldende forskriftene er videreført. Samtidig er forskriften tilpasset naturmangfoldloven og endringer i denne lovens forskrifter, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Du finner den nye forskriften her.

NJFF er ovverrasket og skuffet over en del endringer.

-Vi har vært positive til at det skulle komme avklaringer på flere felt som i lang tid har vært uklare, og vi har vært forventningsfulle til at denne forskriften skulle samle regelverk som fram til nå har ligget i flere forskrifter som har vært lite kjent blant både jegere og folk flest, sier viltkonsulent Webjørn Svendsen i NJFF. 

- Så langt vi har klart å sette oss inn i den nye forskriften må vi dessverre si at vi er delvis skuffet over det resultatet som foreligger. Den endelige forskriften ligger på flere områder så vidt langt fra utkastet som ble sendt på høring at det er overraskende. Spesielt gjelder dette muligheter for å skolere jakthunder. Et generelt forbud mot trening av hund på vilt i fangenskap vil medføre full stopp for flere etablerte former for skolering av jakthunder. Dette innebærer at hunder som skal brukes til hijakt nå ikke lenger kan få tilpasset opplæring og erfaring før de skal slippes i naturhi med vill rev og evt. grevling. Dette er etter vår oppfatning verken god dyrevelferd for hund eller vilt. Det vil også redusere muligheten for riktig avlsutvalg for denne type hunder, forklarer Svendsen.
 
- NJFF hadde tro på at det nå også skulle kunne bli mulig å skolere gode ettersøkshunder på villsvin ved at det kunne bli mulig å utvikle gode villsvinhunder  under kontrollerte forhold. Forskriften har satt en stopp for at slike tilrettelagte treningsmuligheter kan tilbys i Norge. Dette svekker muligheten for å gjennomføre enkelte tiltak som det er lagt opp til i Handlingsplanen mot villsvin, og utfordrer dyrevelferden både for hunder og villsvin om ikke jegerne fortsetter å reise til Sverige for å utvikle gode villsvinhunder.
 
- ​I høringsutkastet lå det også inne muligheter til å utvikle tilrettelagt aversjonsdressur av hunder på rådyr i hegn. Langbeinte hunder som jager rådyr i dyp snø eller på seinvinteren utgjør en dyrevelferdsmessig utfordring og mange hundeeiere har søkt etter muligheter til å skolere sine hunder til å avstå fra slik atferd.
Den forskriften som nå er vedtatt åpner dessverre ikke for dette, noe vi i NJFF beklager, sier Svendsen.  
 
- I Miljødirektoratets kommentar til den nye forskriften er det også skrevet at forskriften setter forbud mot hold av vilt for trening av hund. I så fall vil mye av den organiserte aktiviteten knyttet til fuglehundmiljøene bli berørt. Dersom denne muligheten forsvinner vil det få konsekvenser også for grunneiernes inntjening på  utleie av treningsområder for slik aktivitet.


Skal vurdere endringene nærmere

- Vi har fortsatt ikke helt oversikt over alle sider ved den nye viltforskriften, men dette var noen umiddelbare refleksjoner. La oss håpe det kan komme noen positive avklaringer etter hvert, avslutter Svendsen, som lover at NJFF skal dykke dypere i materien og avklare alle uklarheter etterhvert. 

- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.