Følg bevegelsene til merkede ulver
Publisert 11.09.2018 13:11
Oppdatert 11.09.2018 14:02
Følg bevegelsene til merkede ulver
På oppdrag fra Klima- og miljødepartementat har Miljødirektoratet merket 27 ulver de siste to årene. Fem av GPS-senderne leverer data i dag som du kan følge med på.

​​​Senderne lagrer ulvens posisjoner hver fjerde time, og dataene sendes per SMS en til to ganger per døgn. Kartet er oppdatert med siste tilgjengelige posisjoner hver dag klokken 06:00 og klokken 18:00. Hvor ferske dataene er kan derimot variere. Det er ikke alltid det er dekning når senderne skal levere data, og da kan det ta tid før neste oppdatering kommer.

Dyreeiere og forvaltning har behov for informasjon dersom ulvene beveger seg inn i prioriterte beiteområder med sau eller tamrein. Dette er bakgrunnen for at dataene deles. 12 ulver er merket i 2018, men kun fem sendere gir data. Det kan være fordi det er feil på senderne, batteriene er oppbrukt eller ulvene er døde.

Fra september vises også dataene fra ulvene selv om de er innenfor ulvesonen. Dette for å opplyse jegere som benytter hund i forbindelse med jakt om hvor ulvene er. Miljødirektoratet påpeker at det kun er et fåtall ulver som er forvaltningsmerket. I tilknytning til kjente ulverevir er det en stor risiko for at hund kan bli skadet eller drept av ulv, dersom hunden er løs.

Se kartet over bevegelsene til ulvene her​.

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Jakthundboka
Gjensidige2019
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.