Forbud mot bruk av keep-net og karpesekk
Publisert 17.08.2020 13:34
Oppdatert 17.08.2020 14:17
Forbud mot bruk av keep-net og karpesekk
Stortinget vedtok i sommer en del endringer i lakse- og innlandsfiskeloven, mye positivt, men også noe som slår negativt ut for sportsfisket.

​Det er særlig endringene i lovens § 37, sjette ledd som er urimelig. Der heter det at: "Fisk som fanges og ikke settes ut umiddelbart, skal avlives omgående."

Det betyr at bruk av oppbevaringsnett for fisk som senere skal settes tilbake blir forbudt. Dette gjelder både bruk av Keep-net og såkalte karpesekker. 

- NJFF støttet ikke dette forslaget når lovendringene var på høring, men her har vi dessverre ikke vunnet fram med vår argumentasjon. Spesielt karpesekken er et hjelpemiddel som er laget for å kunne oppbevare fisk en har fanget skånsomt før den eventuelt settes tilbake igjen. Særlig benyttes dette hjelpemiddelet under fiske etter store individer av karpefisk og stor rovfisk som gjedde og gjørs som av ulike grunner skal gjenutsettes (f.eks. pga høye nivåer av miljøgifter), men det kan selvfølgelig benyttes også til en del andre arter, forklarer Øyvind Fjeldseth, fagkonsulent i NJFF. 

Gjennom å la fisken restituere i nettet kan en forsikre seg om at fisken er kvikk nok til å svømme videre. Den fisken som ikke henter seg inn avlives skånsomt. – Et forbud mot bruk av et slikt hjelpemiddel er et skritt tilbake i en utvikling blant sportsfiskere mot en mer dyrevennlig behandling av fisk som skal gjenutsettes, sier Fjeldseth. –  Man burde snarere oppfordre til, og gi opplæring i, enn å forby det. Erfaring viser at fisken roer seg raskt i nettet og dermed ser ut til å restituerer raskere, sier Fjeldseth.​

Les om endringene i lakse- og innlandsfiskeloven her. 

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Bilforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.