Forbud mot jakt og fiske i verneområder?
Publisert 18.11.2020 12:23
Oppdatert 25.11.2020 08:32
Forbud mot jakt og fiske i verneområder?
Det har vært mange spekulasjoner rundt mulige forbud mot jakt og fiske i verneområder knyttet til verneprosesser i EU. NJFF kan berolige landets jegere og fiskere.

​​Både i EU og Norge jobbes det med å få på plass strategier og planer for å ta vare på natur og for naturrestaurering. Det er felles målsettinger om at 30 % av arealet er vernet mot inngrep innen 2030, både for landområder og for marine områder. 10 % av disse områdene skal ha et strengt vern. For Norges del er naturreservat vår strengeste verneform, og blant annet er skog vernet som barskogreservater. I de fleste av våre naturreservater er jakt og fiske tillatt. 

Det har vært mange spekulasjoner rundt mulige forbud mot jakt og fiske i verneområder knyttet til EUs arbeid, med oppfølgingen av FNs bærekraftmål i forhold til naturmangfold og EUs biodiversitetsstrategi. NJFF har nettopp fått en god orientering av Miljødirektoratet om prosessene i EU og også her i landet på dette området.

Nasjonalt regelverk legges til grunn

I følge Miljødirektoratet legger ikke EU opp til å bruke felles regelverk for alle EU-landene på dette området. Det legges opp til at EU skal utarbeide kriterier og veiledningsmateriell for hvordan de ulike landene skal nå vernemålet. Selve vernet skal forankres i de enkelte medlemslandenes nasjonale regelverk. Det kommer altså ikke pålegg fra EU om at det skal være forbud mot jakt og fiske i verneområdene. ​

Jakt og fiske truer ikke naturvernet

​- NJFF er opptatt av en god avveining mellom bruk og vern, og har som utgangspunkt at jakt og fiske er aktiviteter som skal kunne utøves i verneområder. Vi aksepterer at det kan gjøres reguleringer i de tilfellene der dette er nødvendig som en konsekvens av verneformålet, men dette skal kun unntaksvis være tilfellet, og da må eventuelle restriksjoner være avgrenset i tid og rom og ikke være generelle, sier Knut Arne Gjems, leder i NJFF.

- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.