Førdefjorden raseres
Publisert 23.06.2020 11:59
Oppdatert 24.06.2020 13:26
Førdefjorden raseres
Enorme mengder gruveavfall tillates å dumpes i Førdefjorden. Konsekvensene er store, økosystemet raseres.

​​​​​Deponiet skal ligge på 300 meters dyp, og når det er ferdig utfylt vil det være rundt 150 meter høyt. At det vil få svært negative konsekvenser under overflaten, og for de som bruker fjorden er opplagt.​

Førdefjorden ble for under ti år siden etablert som en nasjonal laksefjord. En ordning som skal sikre at villaksen i stor grad skal ha fortrinn framfor andre formål. Med avgjørelsen om å dumpe gruveavfall viser norsk forvaltning sitt ansikt fra sin aller styggeste side. NJFF har sammen med andre miljøorganisasjoner tidligere meldt saken inn til det europeiske overvåkningsorganet ESA i håp om å få stoppet inngrepet, men dette og andre initiativ har dessverre ikke nådd fram. Effekten på villaks og sjøørret vil opplagt være negativ i driftsperioden og men langt mer opplagt negativ for det øvrige marine livet i det området som påvirkes av at en dumper gruveavfall rett i fjorden.

Les mer: Beskyttelsen i de nasjonale laksefjordene er verdiløs?

Hva nå?

Det er gått snart 11 år siden Villaksutvalgets rapport – Til laks åt alle kan ingen gjera? (NOU 1999-9). Her ble så godt som alle dagens utfordringer beskrevet, og gode tiltak anbefalt. Noe er gjennomført, og mye bra er gjort, men laksens situasjon er fortsatt sjaber. De nevnte nasjonale laksefjordene ble vedtatt etablert et års tid senere om enn i en svært redusert versjon sammenlignet med utvalgets ønsker. Det samme gjaldt nasjonale laksevassdrag. I 2013 ble det gjennom kongelig resolusjon vedtatt en kvalitetsnorm for villaks hjemlet i Naturmangfoldloven. Denne er fulgt opp med vurderinger av et stort antall vassdrag. Resultatene har ikke vært direkte overraskende. Det er simpelthen nok av utfordringer å ta tak i. Selv om mye bra gjøres, føles det tidvis ganske fånyttes, når de virkelig store utfordringene forblir store.

Må politisk vilje til

Realiteten er at det må politisk vilje og mot til for å gjøre noe som virkelig gagner naturen og det vi har igjen av bestander av androme laksefisk. Utfordringen er at politikere er avhengig av å arbeide for et sterkt, skatteinnbringende, arbeidsskapende og bærekraftig næringsliv. Da er det ikke alltid lett å se at veien til bærekraft ikke bare er avhengig av økonomisk bærekraft, men at det i langt sterkere grad enn normalen må legges til grunn at næringsvirksomhet og i særdeleshet den som baserer seg på våre naturressurser, må være miljømessig bærekraftig.

Situasjonen er virkelig ille. Førdefjorden er bare ett av flere triste eksempler på at naturen må vike, og for NJFFs del er det opplagt at jobben langt fra er gjort. Det må gjøres mer, og uten å få på plass en politisk vilje til virkelig å ønske å ivareta vår unike natur og de økosystemtjenestene den gir oss som individer og samfunn, så er vi langt verre stilt om nye ti år. ​

Relatert innhold
- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.