Fordeler med å være medlem i NJFF
Publisert 24.03.2020 12:26
Oppdatert 25.03.2020 12:14
Fordeler med å være medlem i NJFF
Det er mange grunner til å være medlem i Norges Jeger- og Fiskerforbund. Det oppgir medlemmene våre også. Her er noe av det som kom frem i markedsundersøkelsen som ble gjennomført i høst.

​​​​​Medlemmene våre har god kjennskap til organisasjonens viktigste sentrale medlemsfordeler. Bladet Jakt & Fiske er mest kjent, deretter En nøkkel – mer enn 100 båter og forsikringsrabatten fra Gjensidige. Blant de lokale fordelene er det tilgangen til skytebanene som kommer desidert best ut. Foreningens muligheter for jakt og fiske for medlemmene kommer ut som en god nummer to.

De som aldri har vært medlem kjenner i liten grad til medlemsfordelene i NJFF. Det er mye å hente på å øke kjennskapen til medlemsfordelene våre blant jegere og fiskere.​

Skytebaner er viktigste enkeltårsak til medlemskap

Halvparten av medlemmene oppgir at tilgang til skytebaner er en viktig grunn for å være medlem.

De andre viktige årsakene som oppgis er at NJFF er en viktig bærer av jakt- og fiskekultur i Norge. Bladet Jakt & Fiske, de lokale mulighetene der man bor, ønsket om å bli en bedre jeger og fisker og det sosiale miljøet er også årsaker til å være medlem.

De som benytter seg av medlemsfordelene er godt fornøyde med disse. To medlemsfordeler skiller seg ut med tanke på hvor mye medlemmene benytter seg av dem. Det er bladet Jakt & Fiske, hvor 68 % bruker bladet ofte eller svært ofte, og tilgangen til skytebaner og aktivitetene der, som 60 % benytter ofte. Når vi spør om medlemmene savner noen medlemsfordeler er det flere tilbud innen jakt som flest ønsker seg (72 %). 

Fornøyde medlemmer

Hele 73 % er godt fornøyde med medlemsskapet sitt, mens 22 % er middelsfornøyde. Det betyr at det nesten ikke er noen som er misfornøyde. Selv blant utmeldte medlemmer er det stor tilfredshet med organisasjonen. De som benytter seg av medlemsfordelene i organisasjonen er mer fornøyde med medlemskapet enn de som ikke benytter seg av tilbudene.

Jegerne mener de får bedre tilbud og har mer nytte av organisasjonen og sine medlemskap enn det fiskerne gir uttrykk for. 

Se alle sentrale medlemsfordelene i NJFF her. 

Bli medlem i NJFF


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFF livsforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.