Foreslår sterkere lut for å redde villaksen
Espen Farstad
Publisert 07.11.2019 12:25
Oppdatert 08.11.2019 10:44
Foreslår sterkere lut for å redde villaksen
Miljødirektoratet har nylig levert en tiltaksplan for å ivareta villaksen, og foreslår blant annet å innføre lukket oppdrettsteknologi og merking av oppdrettslaksen. NJFF applauderer mange av forslagene i planen.

​​​​​​Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet om å utarbeide en tiltaksplan for å sikre god kvalitet på 81 av våre villaksbestander der det ikke står så bra til. Planen er ferdig og oversendt departementet for videre behandling. 
Les mer i oversendelsesbrevet her

Gode forslag til tiltak!

- I planen er det en del virkelig gode og positive forslag til tiltak, kommenterer Øyvind Fjeldseth, fiskekonsulent i NJFF.  Jeg vil særlig fremheve anbefalingene om bruk av steril laks og lukkede oppdrettsanlegg som tiltak mot genetisk påvirkning fra rømt laks og lusedødelighet i sjøfasen i regioner med betydelig oppdrettsvirksomhet. 
- I tillegg er forslagene om merking av oppdrettsfisken og utvidelse av Nasjonale laksefjorder gjenkjennbare og gode forslag som kan bidra til en bedre overlevelse for villaksen på sikt. 

​Kvalitetsnorm for villaks

Arbeidet med tiltaksplanen er en direkte oppfølging av "Kvalitetsnormen for villaks" som Stortinget har vedtatt. Hensikten med normen er å  bidra til at viltlevende bestander av atlantisk laks ivaretas og gjenoppbygges til en størrelse og sammensetning som sikrer mangfold innenfor arten og utnytter laksens produksjons- og høstingsmuligheter. Normen er retningsgivende for myndighetenes forvaltning og skal klargjøre hva som er god kvalitet for villaks og dermed gi myndighetene et best mulig grunnlag for forvaltningen av bestandene og faktorene som påvirker bestandene av atlantisk laks. 
Kvalitetsnormen fastsetter grenseverdier for kvaliteten til villaksbestander basert på bestandenes reproduksjon, høstingspotensial og genetiske integritet. 

Mange utfordringer

Tiltaksplanen tar for seg mange ulike utfordringer for villaksen, og beskriver tiltak for å bedre på situasjonen. 
- Det er særlig verdt å merke seg forslaget om økt tempo i arbeidet med en gjennomgang av vilkårsrevisjonene i regulerte vassdrag, poengterer Fjeldseth. Vassdragsutbygging har historisk sett vært en viktig årsak til tilbakegangen i mange laksebestander, og her ligger det et stort potensiale for forbedringer gjennom revisjonene. 
- Oppfølging av handlingsplaner for kalking og gyrobekjempelse ser vi på som en selvfølgelighet. Det faglige grunnlaget for tiltakene er godt dokumentert, og historien viser oss at disse kamnpene nytter. Ja ikke bare det, dette er vellykkede og viktige tiltak i kampen for å ta vare på de unike villaksbestandene vi har.  


Tiltaksplan generell del
Tiltaksplan vassdragsvis

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.