Forslag til ny våpenlov er klar
Anine Gutubakken Byles
Publisert 01.09.2017 13:24
Oppdatert 19.10.2017 15:09
Forslag til ny våpenlov er klar
Konklusjonen er at det er ingen dramatiske endringer i våpenloven for jegerne, men at det er noen innstramninger, blant annet når det kommer til halvautomatisk våpen og utlån av våpen.

​​​I dag la regjeringen frem forslag til ny våpenlov - Loven om våpen, skytevåpen, våpendeler og ammunisjon (våpenloven). 

NJFF konkluderer med at det ikke er dramatiske endringer for jegerne, men at det er noen innstramninger som man må forholde seg til.

Rammer noen jaktvåpen​​

Lovforslaget er i hovedsak en lovfesting og klargjøring av gjeldene rett, i tillegg har man implementert EUs reviderte våpendirektiv. 

Lovforslaget har likevel regler som vil være skjerpende med tanke på gjeldene regelverk. Disse skjerpingene gjelder i all hovedsak halvautomatiske rifler med størst skadepotensiale. Det vil si halvautomatiske rifler som opprinnelig er konstruert for helautomatisk funksjon eller for militære eller politiet. Det er foreslått unntak for sportsskyttere, våpensamlere og andre som kan dokumentere et særskilt behov. 

De aller fleste halvautomatiske jaktrifler som er godkjent i dag, vil fremdeles være godkjent i den nye våpenloven. 

Fra forskrift til lov​

​Departementet forslår å lovfeste at jakt, sportsskyting og samling kan gi grunnlag for anskaffelse av skytevåpen. Dette er nå foreslått flyttet fra forskrift til lov.

Aldersgrense videreføres

​Gjeldene aldersgrense for å anskaffe våpen foreslås at videreføres, og søker må være pålitelig med et krav om vandel. Vedkommendes helsetilstand, tilknytning til kriminelle miljø, samt andre trygghetsmessige forhold vil være relevante momenter i en skikkethetsvurdering. 

Må ha tillatelse ved utlån​

​​​Ved utlån av våpen er det foreslått en endring i forslaget til den nye våpenloven som sier at vedkommende som skal låne våpen, må søke politiet om tillatelse. Det fremkommer et unntak i § 18​ der det står at kravet til løyve for lån av skytevåpen vil etter lovframlegget bare gjelde for personer som ikke fra før har løyve til å ha tilsvarende skytevåpen. Personer som har våpenløyve, kan låne tilsvarende skytevåpen uten å måtte ha særskilt løyve fra politiet.  

Det lempes noe på kravet om oppbevaringssted. Politiet kan samtykke til at skytevåpen, våpendeler og ammunisjon oppbevares på en annen adresse enn fast bosted for inntil ett år av gangen. Krav til oppbevaring vil fortsatt gjelde.

Her kan du lese lovforlaget til ny våpenlov i sin helhet.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.