Friluftsliv i vinden
Elisabeth Munthe-Kaas
Publisert 11.05.2020 09:55
Oppdatert 12.05.2020 14:09
Friluftsliv i vinden
Foto: Prem Foss Sharma
Friluftslivet har fått et tydelig oppsving etter koronaviruset. Allerede nå er salget av fiskekort rekordstort mange steder i landet.

​​​Inatur har hatt en formidabel økning i salg av fiskekort i år. I forhold til fjoråret er økningen så langt i år på 30 %, og ser vi kun på måneden mai er økningen hele 100 % allerede. Det er tidlig i sesongen, og fortsatt vinter mange steder i landet. Sannsynligvis burde salg av fiskekort vært lavere enn normalt dersom det ikke hadde vært for pandemien, sier Morten Pedersen, daglig leder i Inatur. – Mye tyder på at folk tenker alternativt og trekker ut i skogen, sier Pedersen, som forventer et godt år for friluftslivet. 

Ole Håkon Heier er til daglig fylkessekretær i NJFF Østfold og medlem i fiskeutvalget i Midtre Degernes grunneierlag på fritiden. Salget av fiskekort sammenlignet med fjoråret er tredobbelt. ​De siste tre årene har salget vært stabilt bra, så at det nå øker er Heier overbevist om at skyldes koronaviruset og at flere enn før bruker naturen. Heier synes det er svært gledelig å se at så mange bruker det han og flere andre legger ned hundretalls av dugnadstimer på hvert år. Vi har så mange vann innenfor vårt område at vi har plass til denne økningen av nye fiskere uten at jeg forventer at fisket blir så mye dårligere av den grunn, sier Heier. Han minner om at det er viktig å lese fiskeregler, så man tar vare på bestandene. Husk også den gylne friluftsregel om å ta med seg mer søppel hjem enn man tok med ut, oppfordrer Heier. 

69936174_2377538372362735_7580313077791326208_o.jpg

Ole Håkon Heier bruker tid på tilrettelegging og tiltak for å bedre fisket. Foto: Ole Håkon Heier. 

Knut J. Herland gjenvalgt som styreleder i Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv avholdt sitt årsmøte 7. mai, og etter forslag fra NJFF ble Knut J. Herland gjenvalgt som leder. Norsk Friluftsliv har nå 18 medlemmer da Norsk Sopp- og nyttevekstforbund ble tatt opp som nytt medlem på årsmøtet. De vil bli et medlem som har det høstingsbaserte friluftslivet som arbeidsfelt slik også NJFF har. ​

Etter et år som leder har jeg nå blitt bedre kjent med organisasjonen. Ledervervet er et spennende og svært lærerikt verv, forteller Knut J. Herland til NJFF.​ Norsk Friluftsliv engasjerer seg i mange saker og arbeidsoppgaver. Paraplyorganisasjon er en svært viktig samfunnsaktør i friluftsarbeidet. Dyktige ansatte er gode tilretteleggere og flinke døråpner til det offentlige Norge. De utfører svært god hjelp til medlemsorganisasjonene. Jeg takker for tilliten og gleder meg til å ta fatt på et nytt år som leder, avslutter Herland. ​


Knut J. Herland gleder seg til et nytt år som styreleder i Norsk Friluftsliv. ​​Foto: Wanda Nordstrøm

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.