Frp vil ofre villaksen for smale næringsinteresser
Publisert 04.05.2021 08:04
Oppdatert 04.05.2021 09:13
Frp vil ofre villaksen for smale næringsinteresser
NJFF reagerer sterkt på at Frp forsøker å overstyre regjeringens innstramminger i sjølaksefisket. Det er et næringspolitisk spill uten hensyn til villaksen.

​​​Ved fastsettelse av nye fisketider for laks i sjø og elv for neste femårs-periode, har regjeringen vedtatt en rekke innstramminger i fisket etter laks, både i sjø og elv. Dette av hensyn til svake laksebestander og tydelige faglige anbefalinger. Alle må yte sin skjerv for å redde villaksen, både i elv og sjø. 

Næringsinteressene presser på

Så skjer det at Fremskrittspartiet fremmer et såkalt dok8-forslag på Stortinget, der de ber regjeringen reverse innskrenkingene i sjølaksefisket. Det er et usedvanlig dårlig forslag for villaksen, og et uttrykk for at snevre næringsinteresser går foran kampen for å ivareta villaksen. 

Alarmen går

NJFF og mange andre villaksvenner reagerer sterkt på Frp sitt forslag, og engasjerer seg sterkt for å forhindre at dette forslaget får tilslutning fra et flertall på Stortinget.
- Dette kan vi ikke finne oss i! Vi anmoder partiene om å tenke langsiktig og bidra til at vi fortsatt skal ha en regulering av laksefisket som er basert på faglig grunnlag, uttaler en sterkt engasjert Bjarte Erstad, leder i NJFFs sportsfiskerutvalg. 

I tillegg til intens møtevirksomhet er det nå utformet et brev til stortingsgruppene til Ap og Sp, der vi understreker at dette forslaget ikke under noen omstendighet bør støttes. Brevet lyder slik:

Til stortingsgruppene i Ap og Sp.
"NJFF anerkjenner grunneiers rett til jakt og fiske. Vi forutsetter at også grunneier tar utgangspunkt i å forvalte sine rettigheter slik at de på best mulig måte ivaretar bestander som ikke tåler beskatning.

Situasjonen for villaksen er utfordrende, og det er behov for en rekke grep og tiltak for å sikre en bærekraftig villaksforvaltning. Både Ap og Sp kjenner godt til utfordringene knyttet til lakselus og rømming som eksempler på alvorlige trusler for villaksen. For sjølaksefisket er det en utfordring at det en i varierende grad fisker på mange bestander samtidig. Denne tendensen øker med avstand til elvene og er størst ute på kysten hvor mange bestander er på vei inn til sine elver. I en situasjon med mange laksebestander som ikke produserer et høstbart overskudd, er derfor faren stor for at det høstes av bestander som ikke tåler beskatning.

Miljømyndighetene har derfor, basert på råd fra Vitenskapelig råd for villaksforvaltningen, søkt å regulere sjølaksefisket slik at det ikke i for stor grad høster av bestander som ikke tåler beskatning. Når bestandene igjen tåler beskatning, er det grunnlag for å åpne også for et bærekraftig sjølaksefiske.
 
De vedtatte laksereguleringene innebærer ikke et forbud mot bruk av kilenot, men en omfattende begrensning av fisket, særlig på ytre kyst, fordi det i disse områdene også i for stor grad fiskes på bestander som er i en slik situasjon at de ikke tåler å bli beskattet. Det handler om å ta nødvendige grep for å sikre en utvikling for disse laksebestandene som gir et høstbart overskudd.
 
Vi anmoder partiene om å tenke langsiktig og bidra til at vi fortsatt skal ha en regulering av laksefisket som er basert på faglig grunnlag."- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.