Nytt gjennombrudd for sportsfiske etter makrellstørje
Espen Farstad
Publisert 06.11.2019 07:38
Oppdatert 06.11.2019 13:24
Nytt gjennombrudd for sportsfiske etter makrellstørje
Foto: Asgeir Alvestad
Etter mange års påvirkningsarbeid fra NJFF ser det nå ut som om det åpnes opp for mer sportsfiske etter makrellstørje, også med mulighet for å ta med en fisk hjem til mat.

​​

I disse dager holdes det årlige reguleringsmøtet, der Fiskeridirektoratet møter ulike interessegrupper innen fisket for å diskutere neste års fiskekvoter. Makrellstørjas sterke tilbakekomst til norskekysten gjør at denne praktfisken igjen kan beskattes, dog skånsomt. Makrellstørja, eller blåfinnet tunfisk som den også heter, reguleres strengt gjennom ICCAT, som er den internasjonale organisasjonen som skal ivareta tunfisk. Livsløpet til makrellstørja gjør at den vandrer mellom mange ulike lands fiskeriområder, og det er derfor svært viktig at man har et internasjonalt organ som overstyrer enkelte lands særinteresser og som kan sikre et bærekraftig uttak i hele artens leveområde.  

Sportsfiskernes tur?

Så langt har fisket i norske farvann i praksis vært begrenset til uttak av i et kommersielt fiske.  Det er åpnet for et "rekreativt fiske" etter makrellstørje i ICCATs regelverk, så det finnes ingen formelle hindringer for å åpne opp for et slikt fiske. Etter mange års kamp ble det da også nå i år åpnet for et svært begrenset sportsfiske under forutsetning av at all fanget fisk ble merket og gjenutsatt. Det var en seier i seg selv. NJFF har over lenger tid arbeidet for at også sportsfiskerne bør tildeles en rimelig andel av den norske totalkvoten slik at flere kompetente sportsfiskere kan få anledning til å delta i fisket. NJFF mener det av prinsipp i et ordinært sportsfiske bør være en anledning til å bevare fangsten. Det er også i realiteten en forutsetning for at kvoten som tildeles dette fisket skal kunne øke. Dersom en får anledning til å merke størje også i årene framover så mener likevel NJFF at det rimelig nok bør ligge en sterk oppfordring om å gjenutsette størja med merke om den er levedyktig.

Gledelig forslag fra fiskerimyndighetene

i 2018 ble det gjennomført et forskningsfiske etter makrellstørje i norske farvann, der sportsfiskere sto for fisket. I 2019 ble det åpnet for et sterkt begrenset fang-og-merkefiske etter størje. Kun fire godkjente lag fikk delta. Det har blitt høstet mye erfaring fra dette fisket, og fiskerimyndighetene har med selvsyn fått erfare at norske sportsfiskermiljøer besitter mye kunnskap og kompetanse, også om fiske etter makrellstørje. Det er derfor gledelig å se at Fiskeridirektøren nå foreslår å åpne opp for et mer utvidet rekreasjonsfiske etter størje i 2020, der flere fiskere kan delta. 

Det skal avholdes et ICCAT-møte i slutten av november. Dersom alt går som det skal, så kan norske fiskerimyndigheter innen ikke alt for lang tid vedta en fangstkvote for makrellstørje i 2020 som åpner opp for at flere sportsfiskere kan delta i fisket, og i tillegg ta med seg en fisk hjem til deltagernes festbord dersom det er ønskelig.  

Vi har fortsatt et stykke igjen før alle kan si seg fornøyd, men vi kaller dette nok et gledelig gjennombrudd!​


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.