Godt torskemøte med fiskeriministeren
Espen Farstad
Publisert 06.02.2019 08:56
Oppdatert 06.02.2019 10:14
Godt torskemøte med fiskeriministeren
Vi er betinget optimistiske etter et godt møte med fiskeriministeren om tiltak for å ta vare på torsken i sør.

NJFF maler utrettelig på i vår kamp for et fornuftig fredningsregime for den hardt pressede kysttorsken i sør-Norge. Mandag fikk vi et møte med fiskeriminister Harald T. Nesvik om saken. NJFF var representert med folk fra administrasjonen, men også med fylkessekretær Ole Håkon Heier fra Østfold, som kunne billedgjøre og forklare hva et omfattende fiskeforbud vil bety i hans region.
Vår umiddelbare magefølelese er at ministeren lyttet til vårt forslag til løsning som ivaretar torskens behov for fredning samtidig som ikke annet fritidsfiske rammes unødvendig.

Uakseptabelt forslag fra fiskeridirektoratet

Forslaget fra direktoratet gikk ut på å frede torsken fra svenskegrensen til Aust-Agder hele året, men også å båndlegge 14 områder for alt fiske fra og med januar til og med april. Det er det siste som har provosert og skremt mange fritidsfiskere langs kysten. Uten annet faglig belegg enn at det forenkler oppsynet, vil dette i realiteten bety slutten på alt isfiske, opplæringsfiske for barn, fiske på andre arter enn torsk som for eksempel flyndre, sei og hvitting. NJFF har protestert sterkt og presset poå for en alternativ forvaltning.

NJFFs forslag

Kort fortalt går vårt forslag ut på å frede torsken hele året fra svenskegrensen til Aust-Agder, og så i tillegg frede mot alt fiske i torskens nærmere definerte gyteområder, men uten å stenge områdene rundt mot annet fiske. I dette forslaget ligger det fornuft og forståelse for torskens behov for vern. NJFF er sikre på at sportsfiskerne forstår dette og vil bidra til en etterleving av et slikt regelverk.

Fiskeriministeren lyttet til vårt forslag og ga positive signaler tilbake, men selvsagt uten å konkludere i møtet.

Hvilke regler gjelder nå?

I skrivende stund er det ikke fattet noe vedtak om fredning, verken av torsken eller andre fisk i gitte områder. Du kan altså fiske som før inntil annen beskjed blir gitt. NJFF vil allikevel oppfordre alle sportsfiskere om å sette eventuelle torsk dere fanger varsomt tilbake i sjøen. Torsken trenger å tas vare på, det er vi alle enige i.
Vi oppdaterer informasjonen så snart det kommer en beslutning fra departementet.

 


 

- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.