Godt ulvevedtak mener NJFF
Publisert 06.09.2019 13:39
Oppdatert 09.09.2019 09:42
Godt ulvevedtak mener NJFF
Eldar Berli. Foto NJFF
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er godt fornøyd med det vedtaket rovviltnemndene i ulvesonen har fattet om uttak av ulv i og utenfor ulvesonen.

​​​​I et fellesmøte mellom rovviltnemndene i region 4 og 5 ble det vedtatt å ta ut to helnorske familiegrupper av ulv innenfor ulvesonen (Letjenna og Mangen). I tillegg ble det også vedtatt å ta ut Rømskogflokken, som er et grenserevir mot Sverige. Utenfor ulvesonen kan det tas ut inntil tolv individer. Nemndene ville ikke etablere en buffersone i grenseområdene nord-øst i ulvesonen. Nemndenes vedtak innebærer at vi fremdeles sitter igjen med en ulvebestand innenfor sonen i øvre del av bestandsmålet. Bestandsmålet er på 4-6 ynglinger av ulv, hvorav tre skal være helnorske. 

NJFF fornøyd med vedtaket

NJFF mener det er positivt at det legges opp til en aktiv ulveforvaltning innenfor ulvesonen, og at også grenserevir er inkludert i vedtaket. 
- Vi applauderer et klokt vedtak i nemndene, og er klare til å bidra positivt med kunnskapsrike og lokalkjente jegere, sier Eldar Berli, generalsekretær i NJFF. 

Fakta​

Rovviltnemndene i region 4 og 5 er de nemndene som har forvaltning av ulvesonen i sitt mandat. ​Det er Rovdata som leverer kunnskapsgrunnlaget for bestandsberegningene av ulv i Norge. Ifølge deres siste rapport har vi fem helnorske ​revirer med ynglinger og seks grenserevir med ynglinger mot Sverige. Grenserevirene teller med en faktor på 0,5. Dermed ender vi opp med en bestand på åtte tellende ynglinger, noe som altså er godt over bestandsmålet Stortinget har fastsatt. 


Forvaltning av ulv

Stortinget har bestemt at vi skal ha ulv i Norge, men også at vi skal ha en gitt bestand. Det medfører behov for en aktiv forvaltning, der lisensfelling skal være det foretrukne virkemiddelet for forvaltningen. NJFF stiller opp, organiserer og utdanner de gode ulvejegerne slik at forvaltningen har det gode verktøyet de behøver. Erfaringene så langt er at jegerne bidrar positivt inn i forvaltningen og løser sin del av oppgaven på en god måte. Denne innsatsen er basert på gjensidig tillit. 


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.