Gratulerer som minister!
Publisert 24.01.2020 14:15
Oppdatert 24.01.2020 15:06
Gratulerer som minister!
Gratulerer som minister!
- Vi gratulerer Sveinung Rotevatn som ny Klima- og miljøminister, og håper vi får en tett dialog på mange av våre kjerneområder, sier Knut Arne Gjems, leder i NJFF.

​​​​​​Sveinung Rotevatn ble i statsråd fredag utnevnt til ny klima- og miljøminister etter Ola Elvestuen. Rotevatn har vært statssekretær i Klima- og miljødepartementet siden 12. oktober 2018. Før det var han statssekretær i Justisdepartementet. Han satt på Stortinget fra Sogn og Fjordane i perioden 2013 – 2017.

"Vår minister"

- Det er landbruks- og matministeren som har ansvaret for forvaltningen av de høstingsbare viltartene, men det er Rotevatn og hans departement som har ansvaret for den generelle naturforvaltningen, fiskeforvaltningen og for de artene vi har et særlig ansvar for å ivareta. Derfor er han å regne som "vår minister" sier Knut Arne Gjems.  
- Han er en viktig person som skal ivareta interessene for alle jegere, fiskere og andre friluftsfolk. Vi gratulerer med utnevnelsen og håper på en god dialog i tia framover. 

Mange temaer å ta fatt i

- Vi vil snarest sende en forespørsel om møte med den nye ministeren. Vi har mange områder vi ønsker å svinge innom i et slikt møte. Jeg kan nevne forvaltningen av de ville laksefiskene, sikring av gode treningsforhold for jegerne på landets skytebaner, villreinforvaltningen, rovvilforvaltningen, utfordringene med pukkellaksen, arbeidet med å ivareta en intakt natur som grunnlag for høsting av vilt og fisk, arbeidet med å begrense utbredelsen av fremmede arter og ikke minst stimulering til friluftsliv blant alle grupper i befolkningen. Han skal få høre om vår satsing på Familiens år og et inkluderende friluftsliv for alle, sier en framoverlent leder i NJFF. 


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.