Gyrobehandling lønner seg
Elisabeth Munthe-Kaas
Publisert 05.03.2019 09:49
Oppdatert 05.03.2019 15:40
Gyrobehandling lønner seg
Å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris i et vassdrag er svært kostbart. Likevel er den økonomiske gevinsten flere ganger større enn kostnaden.

​​​​​​​2019 er villaksens år!

Vi feirer villaksen i 2019. Villaksen er en natur- og kulturressurs og det er store verdier knyttet til å ha villaks i norsk natur. Laksefiske gir arbeidsplasser, inntekter og stor verdiskapning. Norges skogeierforbund beregnet at laksefiskere i 2009 la igjen 1,1 milliarder kroner i lokalsamfunn langs laksevassdrag.

Lønnsom investering

Det er Norsk institutt for naturforskning (NINA) som har laget rapporten som tar for seg den lokaløkonomiske verdien av laksevassdragene Lærdalselva, Driva og Vefsna. Etter at lakseparasitten ble introdusert falt verdiskapningen knyttet til vassdragene kraftig. Behandlingen av et vassdrag er et omfattende og kostbart arbeid, men en investering som lønner seg. Forskerne beregner gevinsten ved å behandle de tre vassdragene til å være 2,6 – 8 ganger større enn kostnaden. En annen positiv faktor ved å behandle vassdrag er at spredning til nye vassdrag reduseres.

Les rapporten her. 

Vellykket bekjempelsesplan

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en ca. 0,5 mm stor parasitt som angriper lakseyngel i ferskvann. Den er en av de største truslene mot villaksen i Norge. I et infisert vassdrag blir laksestammen sterkt redusert i løpet av få år og kan i løpet av kort tid føre til bortimot total utryddelse av laksestammen. Siden lakseparasitten ble innført til Norge i 1975, har den spredt seg til 50 vassdrag fra Drammensregionen i sør til Skibotn i Troms.

Gyro har ført til årlige inntektstap i størrelsesorden 200-250 millioner kroner, som fram til i dag har kostet Norge tre til fire milliarder kroner. Det er brukt betydelige midler for å bekjempe parasitten. De ulike smitteregionene, har systematisk blitt behandlet med bruk av kjemiske virkemidler (rotenon/aluminium) som dreper alt liv i elva som puster med gjeller. Det har vært dramatiske, men nødvendige tiltak. Strategien med en nasjonal bekjempelsesplan synes å være vellykket. Av 50 vassdrag som har vært infisert er 32 vassdrag friskmeldte, 11 vassdrag venter på friskmelding etter behandling og 7 vassdrag gjenstår som infiserte - fire i Drivaregionen og tre i Drammensregionen. Arbeidet i disse siste elvene har startet, og i beste fall vil Norge være gyrofritt innen 2029. 

Suksesshistorie

–NJFF er veldig fornøyd med denne utviklingen, sier Alv Arne Lyse, prosjektleder villaks i NJFF.  –​Tross mye lokal motstand, særlig mot bruken av rotenon, ble resultatet vellykket, noe som gir fantastiske muligheter for sportsfiskerne. Det er brukt store offentlige midler på gyrobehandlingen, vi forutsetter derfor at allmennheten får muligheter til å fiske i disse lakseelvene, sier Alv Arne Lyse. 

Les om villaksens år her!

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Jakthundboka
NJFF livsforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.