Harepest: Antall smittetilfeller øker
Publisert 17.09.2019 10:48
Oppdatert 18.09.2019 09:34
Harepest: Antall smittetilfeller øker
Så langt i år er det kommet inn melding om 83 tilfeller med harepest. 79 av disse er meldt inn etter juli i år.

​​​Flest tilfeller er rapportert fra Hedmark, men det er også kommet inn rapporter fra Oppland, Trøndelag, Østfold og Akershus, melder Folkehelseinstituttet. 

Fakta om harepest

Harepest (tularemi) er en smittsom infeksjonssykdom som forårsakes av bakterien Francisella tularensis. Harepest forekommer blant viltlevende dyr, og da spesielt hos hare og smågnagere. Harepest smitter til mennesker, men kan effektivt behandles med antibiotika​. Sykdomsforløpet er vanligvis mildt hos mennesker, og kan få influensalignende symptomer som feber, hodepine og trøtthet. 

Smittekilder

De fleste tilfellene som er rapportert i år er forårsaket av insektsstikk. Drikkevann er også en vanlig smittekilde, for eksempel ved at mus og lemen infiserer brønner, bekker og andre vannkilder. Smitten kan også komme fra støv som blir pustet inn. 

Harepest og jakt

Det er lurt å oppdatere seg på hvor det er påvist harepest før du skal på harejakt.

Harer kan være smittet uten å vise symptomer tidlig i inkubasjonsfasen. Haren blir raskt syk av pesten, og dør allerede etter to til fem dager. Det er vanskelig å identifisere om levende harer kan være syke, siden de dør så raskt etter at de er smittet.

Smittede harer uten symptomer, eller harer med tidlige symptomer på sykdom kan bli felt under jakt. Slike harer utgjør en smittefare for jegeren. -Harer som viser tegn på sykdom under jakt må ikke slaktebehandles av smittevernhensyn, sier vilthelseansvalrlig, Knut Madslien, ved Veterinærinstituttet. 

Dette kan du gjøre for å unngå smitte

  • Harejegere som jakter i områder hvor harepest er påvist, anbefales å benytte hansker når de tar ut innvollene av skutte harer. 

  • Ikke drikk vann rett fra naturen i områder med mye smågnagere som mus og lemen, dersom det er påvist harepest i området. 

  • Unngå direkte kontakt med syke eller døde harer, mus og lemen. Benytt hansker. 

  • Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med døde eller syke dyr. 


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.