Skal kartlegge fritidsfisket
Publisert 09.01.2017 15:28
Oppdatert 09.01.2017 17:39
Skal kartlegge fritidsfisket
Havforskingsinstituttet skal kartlegge fritidsfisket, med Oslofjorden, Hordaland og Nord-Norge som første prosjekt. Målet er å sjekke betydningen for kystnære bestander og få kunnskap om sosioøkonomiske sider av fisket.

​​​Prosjektet er en viktig del av den generelle opptrappinga på kystforsking som skjer hos Havforskingsinstituttet. 

 – Vi kommer til å kombinere flere avanserte metoder for å få tak i den nødvendige informasjonen, sier prosjektleder Jon Helge Vølstad. I tillegg til drøyt 7 millioner kroner fra Forskingsrådet, har prosjektet finansiering internt og fra Fiskeridirektoratet, melder Havforskningsinstituttet.

Liberalt regelverk​​

Norge er det landet med høyest deltakelse i fritidsfisket i forhold til folketalet, i tillegg til de mange fisketuristene fra nabolanda. For fritidsfiskere er det verken krav om fiskekort, kvoter, fangstrapportering eller småbåtregister. Dermed mangler det bakgrunnsinformasjon som kan brukes til å estimere uttaket av ulike bestander. 

- Fritidsfisket er underlagt noe regulering gjennom blant anna minstemål og sesongfiske på hummer, men vi har likevel et liberalt regelverk. Det er lov å fiske med effektive redskaper som garn og jukse, og du kan selge fangsten din. Dette er utenkelig i USA og New Zealand, forteller Vølstad.

Utenlandske forskere bidrar​​

USA og New Zealand er for øvrig blant landa som deltar med forskere i det store fritidsfiskeprosjektet. Sammen med Australia har disse landa kommet lengst med kartlegging og regulering av fritidsfisket.

– Her er det gjort solide undersøkelser og etablert system for overvåkning av fritidsfisket. De praktiserer også omfattende nasjonale reguleringer som sesongfiske, tak på fangsten (i tall) og andre restriksjoner, sier Vølstad.

Sterk norsk kultur​​

Tidlegare har Havforskingsinstituttet undersøkt hvor mange turistfiskere det er i Norge. Det er også estimert hvor mye torsk turistfiskerne i Nord-Norge tar, og mye forskning er gjort innen hummerfisket. Dette blir viktig når en langt større del av fritidsfisket skal under lupen de neste tre åra.

– Vi veit at fritidsfisket er mer enn matauk og hobby – det er også viktig sosialt og økonomisk. Å fiske sin egen middagsmat står sterkt i norsk kultur. Derfor har vi med oss samfunnsvitere og statistikere, og kommer til å legge stor vekt på informasjonsarbeid og dialog med interesseorganisasjonene, sier Vølstad. 

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.