​Helgesen opprettholder rovdyrreservat mot Stortingets vilje
Espen Farstad
Publisert 01.12.2017 13:57
Oppdatert 07.12.2017 06:34
​Helgesen opprettholder rovdyrreservat mot Stortingets vilje
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen la i dag fram regjeringens beslutning i saken om forvaltning av ulv innenfor og utenfor ulvesonen. Dessverre opprettholdes ulvesonen som et reservat.

​​​Klima- og miljøminister Vidar Helgesen la i dag fram regjeringens beslutning i saken om forvaltning av ulv innenfor og utenfor ulvesonen. Ulvejakta utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus gjenopptas etter at tingretten nylig stanset denne jakta etter en saksbehandingsfeil i klagebehandlingen. Regjeringen har vurdert om fellingsvedtaket har betydning for bestandens overlevelse, noe som manglet ved forrige behandling, og har konkludert med at så ikke er tilfelle. NJFF ser positivt på at jakta utenfor sonen gjenopptas.

Likedan åpnes det for felling av to flokker i Julussa og Osdalen. Disse har i stor grad sine leveområder utenfor ulvesonen. Det opprinnelige vedtaket i rovviltnemndene innebar også et uttak av en flokk med sitt tilhold innenfor ulvesonen, Slettåsflokken, men dette har Helgesen overprøvd. Begrunnelsen han benytter for ikke å kunne åpne opp for uttak av denne flokken, ligger i at terskelen for felling skal være høy i ulvesonen, og at det derfor ikke er retttslig grunnlag for felling. ​

Fortsatt reservat i ulvesonen​​

Norges Jeger- og Fiskerforbund reagerer negativt på Helgesens begrunnelse for ikke å åpne for felling av Slettåsflokken. Vi aksepterer at terskelen for felling innen sonen er høyere enn utenfor, men vi aksepterer ikke at det nå etableres en praksis der reservatpolitikken videreføres. 

Det er også i strid med det stortingflertallet klart ga uttrykk for under behandlingen av regjeringens forslag til endringer av naturmangfoldsloven våren 2017. Da sa de:
«Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti vil peke på at selv om ulv skal ha et sterkere vern i enn utenfor ulvesonen, skal det fortsatt være rom for lokal næringsutvikling, bosetting, alminnelige sosiale aktiviteter og fritids- og friluftsaktiviteter innenfor ulvesonen, på samme måte som i andre distrikter. 

Dette flertallet vil understreke at flertallet bak ulveforliket i Stortinget ikke ønsker at ulvesonen utvikles til et ulvereservat.»

- NJFF kan ikke se at Helgesen fullt ut har brukt de muligheter som loven gir, og heller tatt hensyn til Stortingets klare signaler, i sin behandling av klagesaken, uttaler Espen Søilen, generalsekretær i NJFF. Dette betyr at man opprettholder det høye konfliktnivået, istedenfor å benytte den muligheten man hadde til å dempe konfliktene gjennom en aktiv ulveforvaltning også innen ulvesonen.

- NJFF vil forfølge saken, dette kan ikke bli siste ord. Framtidens ulveforvaltning må ta opp i seg de klare signaler som stortingsflertallet har gitt. Det utvises manglende forståelse fra regjeringens side for omfanget av de belastninger som reservatbeboerne lever med, avslutter Søilen.

 ​

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.