Ta jegerprøven du også!
Publisert 22.05.2017 13:33
Oppdatert 04.02.2019 11:08
Her finner du oversikt over jegerprøvekurs som holdes over hele landet. Jegerprøven ble innført som obligatorisk i 1986. Bakgrunnen for prøven, er at de som jakter vilt i Norge skal ha en god kunnskap og riktige holdninger under jaktutøvelse.

​​​​​​​​​​​​​​​​


Slik tar du jegerprøven: 

 • ​​Du kan gå opp til jegerprøven det kalenderåret du fyller 14 år.
 • Du kan delta i småviltjakt med våpen fra du er 16 år gammel, og fra det kalenderåret du fyller 14 år når du har samtykke fra foreldre eller foresatte og er under forsvarlig tilsyn av en person som har fylt 20 år.
 • Dersom du har bestått jegerprøven og skyteprøven for storviltjegere, kan du ​delta i opplæring på storviltjakt med våpen fra det kalenderåret du fyller 16 år når du har samtykke fra foreldre eller foresatte og er under forsvarlig tilsyn av en person som har fylt 20 år.
 • Det stilles krav til tilsynspersonen: Vedkommende må ha drevet med jakt, betalt jegeravgift i minst tre år, og ha mulighet til å kontrollere og instruere deg når du er under opplæring. I tillegg må det foreligge tillatelse fra grunneier.​


Påmelding:

Du melder deg på jegerprøvekurs hos en av våre lokalforeninger. En god kursoversikt finner du i kalenderen nedenfor. Kurset koster oftest mellom 2000 – 3500 kr. De fleste jegerprøvekursene foregår vinter og vår. Kurset består av 30 timer fordelt på ni obligatoriske samlinger. ​

Lurer du på noe mer rundt jegerprøven, så finner du svarene på denne siden.


Hvor passer det deg å ta jegerprøven? Søk i ditt fylke for å finne kurs der du bor. Bruk kalenderen og meld deg på når du finner noe som passer. 

Lykke til! 

 Finn et jegerprøvekurs

Fylke
Lokallag
Fra dato
Ikon
Til dato
Ikon
Tekst
Søk
HvaHvemHvorDatoMer Info
Jegerpr%C3%B8vekurs%20P%C3%85G%C3%85ENDEJæren JflKlubbhuset%2C%20Bryne25.06.21Plussikon
%3Cp%3EP%26aring%3Bg%26aring%3Bende%20kusr%20med%20p%26aring%3Bmeldingsfrist%2010.06.2021.%20For%20mer%20info%2C%20trykk%20%22Meld%20p%26aring%3B%22.%3C%2Fp%3ELes merMeld på
Jegerpr%C3%B8vekurs%20over%20to%20helgerBergens JFNesttunbrekka%2097%2C%205221%20Nesttun25.06.21Plussikon
%3Cp%3EBergens%20J%26aelig%3Bger-%20og%20Fiskerforening%20arrangerer%20jegerpr%26oslash%3Bvekurs%20over%20to%20helger%2C%20med%20oppstart%20fredag%2025.juni.%20Undervisning%20fredag-s%26oslash%3Bndag%20i%20tidsrommet%2017%3A30-20%3A30%20%28fredager%29%20og%2009%3A00-15%3A00%20%28l%26oslash%3Brdager%20og%20s%26oslash%3Bndager%29.%20Eksamen%20etter%20siste%20undervisningstime%2C%20s%26oslash%3Bndag%2004.juli.%3C%2Fp%3ELes mer
Jegerpr%C3%B8vekursNesset JspflEresfjord25.06.21Plussikon
%3Cp%3EJegerpr%26oslash%3Bvekurs%20planlegges%20til%20m%26aring%3Bnedskiftet%20juni%2Fjuli%20med%20h%26aring%3Bp%20om%20at%20restriksjonene%20ang%26aring%3Bende%20pandemien%20gj%26oslash%3Br%20dette%20mulig.%3C%2Fp%3ELes mer
Jegerpr%C3%B8ven%20-%20HELGEKURS%20over%202%20helger%20Melhus JffDarres%20Veg%204%2C%20Melhus25.06.21Plussikon
%3Ch2%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%23ff0000%3B%22%3EKURSET%20ER%20N%26Aring%3B%20FULLT%21%3C%2Fspan%3E%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3EVi%20h%26aring%3Bper%20%26aring%3B%20ha%20flere%20kurs%20mot%20h%26oslash%3Bsten.%20F%26oslash%3Blg%20oss%20p%26aring%3B%20Facebook%20eller%20her%20p%26aring%3B%20nettsiden%20for%20mer%20info.%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Ch4%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%23800080%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%23993366%3B%22%3ESend%20e-post%20med%20p%26aring%3B%20p%26aring%3Bmelding%20til%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%23800080%3B%22%3E%3Ca%20href%3D%22mailto%3Ajegerproven%40melhusjff.no%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%23993366%3B%22%3Ejegerproven%40melhusjff.no%3C%2Fspan%3E%3Cbr%20%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%23993366%3B%22%3EInkluder%26nbsp%3Bditt%20fulle%20navn%2C%20adresse%2C%20postnummer%2C%20sted%2C%20e-postadresse%2C%20mobilnummer%20og%20f%26oslash%3Bdselsdato.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fh4%3E%0A%3Cp%3EKurset%20vil%20g%26aring%3B%20over%202%20helger%20hvor%20det%20blir%203%20timer%20fredags%20kveld%2C%206%20timer%20l%26oslash%3Brdag%20og%206%20timer%20s%26oslash%3Bndag%20%28x2%20helger%29.%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EF%26oslash%3Brste%20helgen%20er%2025-27.%20juni%20og%20neste%20er%2002-04.%20juli.%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EFredag%2025.06%20og%2002.04%20mellom%20kl%2018-21%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EL%26oslash%3Brdag%2026.06%20og%2003.04%20mellom%20kl%2010-16%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ES%26oslash%3Bndag%2027.06%20og%2004.04%20mellom%20kl%2010-16%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EEksamen%20arrangeres%20av%20Melhus%20Kommune%20i%20ettertid%20av%20selve%20kurset.%20Tidspunkt%20og%20datoer%20for%20dette%20kommer%20i%20l%26oslash%3Bpet%20av%20kurset.%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EPris%20for%20kurset%20er%202400%20kr%20for%20ungdom%20%28til%20og%20med%2024%20%26aring%3Br%29%20og%202915%20kr%20for%20voksen%20%28fra%20fylte%2025%20%26aring%3Br%29.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3ELes mer
Jegerpr%C3%B8ve%20dagtid%20over%20fem%20dager%20Solemskogen JffNordre%20Lindeberg%20Bes%C3%B8ksg%C3%A5rd28.06.21Plussikon
%3Cp%3E%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.njff.no%2Ffylkeslag%2Foslo%2Flokallag%2Fsolemskogen%2FSider%2FJegerproven-i-Oslo-med-Solemskogen-JFF---bli-jeger-i-2019.aspx%22%20target%3D%22_blank%22%3EOm%20jegerpr%26oslash%3Bvekurs%3C%2Fa%3E%26nbsp%3Bi%20regi%20av%20Solemskogen%20JFF.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EDette%20kurset%20g%26aring%3Br%20over%20fem%20sammenhengende%20dager%20p%26aring%3B%20dagtid%20og%20starter%26nbsp%3B%20mandag%2028.%20juni%20kl%2012.00.%3C%2Fp%3ELes mer
Leirdueskyting%20p%C3%A5%20AlvdalAlvdal JffStormoen%20skytebane%2030.06.21Plussikon
%3Cp%3EVelkommen%20til%20leirdueskyting%20p%26aring%3B%20Stormoen%20skytebane%2C%20arrangert%20av%20Alvdal%20JFF.%3C%2Fp%3ELes mer
Leirdueskyting%20p%C3%A5%20AlvdalAlvdal JffStormoen%20skytebane%2007.07.21Plussikon
%3Cp%3EVelkommen%20til%20leirdueskyting%20p%26aring%3B%20Stormoen%20skytebane%2C%20arrangert%20av%20Alvdal%20JFF.%3C%2Fp%3ELes mer
Jegerpr%C3%B8vekursSolemskogen JffNordre%20Lindeberg%20Bes%C3%B8ksg%C3%A5rd07.07.21Plussikon
%3Cp%3E%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.njff.no%2Ffylkeslag%2Foslo%2Flokallag%2Fsolemskogen%2FSider%2FJegerproven-i-Oslo-med-Solemskogen-JFF---bli-jeger-i-2019.aspx%22%3EOm%20jegerpr%26oslash%3Bvekurs%3C%2Fa%3E%26nbsp%3Bi%20regi%20av%20Solemskogen%20JFF.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EDette%20kurset%20g%26aring%3Br%20over%20ni%20samlinger.%20Det%20er%20obligatoriske%20samlinger%20over%20flere%20kvelder%2C%20i%20tillegg%20er%20det%20noen%20samlinger%20som%20kan%20velges%20som%20selvstudium.%20Vi%20anbefaler%20%26aring%3B%20delta%20p%26aring%3B%20alle%20samlinger.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EFor%20oversikt%20over%20samlinger%2C%20se%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.njff.no%2Ffylkeslag%2Foslo%2Flokallag%2Fsolemskogen%2FDocuments%2FJegerpr%25C3%25B8ven%2FKursplan%25202021_05.pdf%22%3Elink%20p%26aring%3B%20v%26aring%3Br%20portal%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3ELes mer
Jegerpr%C3%B8vekursHerøy og Sande JffAlmestad09.07.21Plussikon
%3Cp%3EVelkommen%20til%20jegerpr%26oslash%3Bvekurs%21%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EHar%20du%20lyst%20%26aring%3B%20ta%20jegerpr%26oslash%3Bven%20og%20komme%20deg%20p%26aring%3B%20jakt%20til%20hausten%20er%20dette%20siste%20moglegheit%20i%20n%26aelig%3Bromr%26aring%3Bdet%21%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EVi%20tilbyr%20eit%20l%26aelig%3Brerikt%20kurs%20med%20dyktige%20instrukt%26oslash%3Brar%20og%20mykje%20praktiske%20%26oslash%3Bvingar.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3ELes merMeld på
Jegerpr%C3%B8ven%20over%20fem%20dager%20p%C3%A5%20dagtidSolemskogen JffNordre%20Lindeberg%20Bes%C3%B8ksg%C3%A5rd13.07.21Plussikon
%3Cp%3E%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.njff.no%2Ffylkeslag%2Foslo%2Flokallag%2Fsolemskogen%2FSider%2FJegerproven-i-Oslo-med-Solemskogen-JFF---bli-jeger-i-2019.aspx%22%20target%3D%22_blank%22%3EOm%20jegerpr%26oslash%3Bvekurs%3C%2Fa%3E%26nbsp%3Bi%20regi%20av%20Solemskogen%20JFF.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EDette%20kurset%20g%26aring%3Br%20over%20fem%20sammenhengende%20dager%20p%26aring%3B%20dagtid%20starter%2013.%20juli%20kl%2012.00%3C%2Fp%3ELes mer
Forrige
Side 1 av 7
Neste

Ta jegerprøven hos NJFF!​​​​​​

 • ​​NJFF er landets største jegerprøve-arrangør gjennom våre lokalforeninger med nærmere 550 jegerprøvekurs - hvert år! Vi utdanner ca 9.500 nye jegere av totalt 13.000 – 14.000.

 • "Jegerprøven med Norges Jeger- og Fiskerforbund" er vår nye versjon av landets mest solgte undervisningsbok til jegerprøven de siste årene.

 • Det er eneste lærebok tilpasset den nye jegerprøven, som innføres gradvis fra 1. januar 2017.

 • Det er gjort noen endringer i innhold og struktur (rekkefølge på temaene). I vår bok er det tatt hensyn til endringene.

 • Vår bok kan kjøpes i NJFF-butikken når den er relansert i løpet av våren. Foreningskjøp (kjøp av mange bøker) bestilles hos butikken via epost.

 • Alle jegerprøvebøker kan benyttes til kurs i både gammel og ny jegerprøvemodell. Vi selger fortsatt vår gamle jegerprøvebok, og både gammel og ny bok har veiledende pris på kr 398,-.​

 • Se mer om NJFFs tilbud til deg som ferdigutdannet jeger på våre samlesider Nyjeger.no​

 • NJFF fortsetter suksessen med en egen satsing introjakt​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.