Hjelp til i kampen mot skrantesyke
Espen Farstad
Publisert 03.10.2018 07:53
Oppdatert 03.10.2018 08:02
Hjelp til i kampen mot skrantesyke
NJFF oppfordrer jegere som jakter elg og hjort om å bidra i overvåkingsarbeidet som foregår for å overvåke eventuell spredning av skrantesyke. Dette er viktig!

​Etter at det ble funnet den dødelige prionsykdommen Cronic Wasting Disease, eller skrantesyken som det treffende norske navnet er, har det vært svært høy beredskap hos norske veterinærmyndigheter. Man grep inn i det lille tidsvinduet som var, og tok ut villreinflokken på Nordfjella på rundt 2.200 dyr, i et forsøk på å forhindre videre spredning. I alt 19 dyr var smittet i den populasjonen. Dette grepet var dramatisk og omdiskutert, men etter NJFFs syn et nødvendig tiltak som vi stilte oss bak. Jegerne har også høstet mye ros for den innsatsen de bidro med.

Fortsatt fokus

Det er dessverre ikke slutt med dette. Nå er vi inne i en fase der det iverksettes et omfattende overvåkingsarbeid. Både tamrein, hjort i oppdrett, fallvilt fra påkjørsler og ikke minst dyr felt under jakt skal undersøkes for å se om det kan finnes flere tilfeller av skrantesyke.
Totalt skal det tas 30.000 prøver, så langt er det levert inn ca 15.000. Rundt 13.000 av prøvene skal komme fra jegerne, som altså er svært sentrale i dette overvåkingsarbeidet.
Prøvetakingskart.jpg

Ekstra jobb for jegerne

Alle jegere som jakter i nasjonale kartleggingsområder skal teste felte hjortevilt for skrantesjuke. I tillegg er det pålagt jegere som jakter hjort og elg å gjøre det samme i en rekke tilfeldig utvalgte kommuner spredt over hele landet, slik at man kan søke og forhåpentligvis fange opp eventuell uventet spredning. Det er utsendt informasjonsmateriell og prøvetakingskit til jegerne, da det er forventet at de selv skal ta prøvene og sende til testing. Det arbeides raskt, og det kan forventes svar i løpet av et par dager. I mellomtiden skal slaktet behandles slik det gis anvisning om, og om det vomes i skogen skal vom og annen innmat graves ned for å hindre unødig smitterisiko.

Du kan høre et innslag om prøvetaking og skrantesyke fra NRK Nyhetsmorgen her.

Oppfordrer til innsats

NJFF vil på det sterkeste anmode alle jegere om å stille seg positive til det merarbeidet som skrantesyken medfører. Det er en potensielt dramatisk situasjon for norsk hjortevilt vi står ovenfor. Derfor er det viktig at alle gode krefter samarbeider for å få en oversikt over situasjonen og å minimalisere smitteveier. NJFF mener veterinærmyndighetene har tatt nødvendige grep, og det opplegget som jegerne skal følge er fornuftig utformet og fullt ut mulig å følge opp.  

Du finner en god samleside med informasjon på Hjorteviltportalen sine sider om skrantesyke.

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Jakthundboka
NJFF livsforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.