Hold orden på regnskapet
Beate Krokan Carlsson
Publisert 14.01.2019 12:26
Oppdatert 14.01.2019 12:27
I disse dager ferdigstiller alle lokallag sine regnskaper. En sunn økonomi er viktig i ett hvert lokallag, og det er viktig å ha kontroll på pengene og en god oversikt over økonomien.
Hold orden på regnskapet

​​​​Styret har et særskilt ansvar for å følge opp og ivareta økonomien. Dette gjelder

  • planlegging som omfatter budsjett og arbeidsprogram (handlingsplan).
  • kontroll som omfatter løpende oversikt gjennom året. En gjennomgang av økonomien bør tas på styremøtene minimum hvert kvartal.

NJFFS lokalforeninger har ulike rutiner for oppfølging av regnskapene avhengig av hvor stor økonomi de har. Noen benytter regnskapsbyrå, andre har en valgt kasserer som fører regnskapet. Uansett er det viktig å ha gode systemer og god kontroll. Det bør også lages rutiner for hvem i styret som har lov å håndtere penger, betale regninger etc. og sette grenser for hvor store beløp en person kan håndtere alene. (For eksempel at alle regninger over kr. 5000,- skal godkjennes av to personer i styret). Husk også å etablere løsninger som gjør det lett for ny kasserer, nye styrer, å overta økonomifunksjonen.

Forbundet har fremforhandlet fordelsavtale med Visma eAccounting om tilbud på et regnskapssystem tilrettelagt for lokallag og foreninger. Systemet sies å være intuitivt og enkelt å bruke, det gir god oversikt og all rapportering man behøver for en god oppfølging gjennom året. Se vedlagte informasjonsskriv.

NJFF-Vestfold har benyttet systemet et års tid, og svarer gjerne på spørsmål hvis noen ønsker å høre nærmere om hvordan systemet oppleves. Kontakt NJFF-Vestfold v/Jonfinn Bremnes på e-post.- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.