Hundeloven: Hundeeieres interesser må ivaretas bedre
Publisert 16.12.2020 10:12
Oppdatert 16.12.2020 10:18
Hundeloven: Hundeeieres interesser må ivaretas bedre
Foto: Hanne Simonsen
Sammen med Norsk Kennel Klub (NKK) har NJFF sendt en klage til Sivilombudsmannen om kommunale bestemmelser om båndtvang etter hundeloven.

​​Klagen handler om forståelsen av hundelovens § 6 annet og tredje ledd, om båndtvang i utmark.​

Dagens hundelov kom i 2004. NJFF var blant dem som hadde hatt et betydelig engasjement for å få en god hundelov som ivaretok hundeinteresser på en god måte. Vi er godt fornøyd med at hundeloven understreker verdien og den samfunnsmessige nytten av hundehold, samtidig som den er tydelig på det ansvaret som følger med å ha hund.

Båndtvang

Når det gjelder hundelovens bestemmelser om båndtvang mener vi disse gir et godt utgangspunkt for trening og bruk av hunden til jakt med mer. Da Stortinget behandlet hundeloven, gikk en samlet justiskomite inn for at kommunene kunne gi forskrifter om båndtvang, og komiteen påpekte «at et overordnet mål må være at båndtvang kun brukes der det er nødvendig og dermed ikke utover det behovet tilsier, ..» (Innst. O. nr 91 (2002-2003)).

NJFF utarbeidet en veileder rettet mot kommunenes arbeid med forskrifter om båndtvang og hundehold, for våre medlemmer og lokalforeninger som ønsket råd og bistand for å få gode kommunale vedtak. På tross av bestemmelsene i hundeloven om utvidet båndtvang, og Stortingets klare uttalelse om båndtvangsbestemmelser, har vi likevel opplevd utfordringer i flere kommuner. Stortingets vedtak og bestemmelsene i hundeloven blir ikke fulgt opp og det blir vedtatt bestemmelser om omfattende båndtvang både i tid og rom i flere kommuner. ​

NJFF etterlyser mer balanserte bestemmelser om båndtvang. Det er viktig at kommunene foretar en reell vurdering av nødvendigheten av båndtvang opp mot hensynet til de som ønsker å kunne ferdes med løs hund. I stedet for å finne gode løsninger, opplever mange hundeeiere at det blir omfattende bestemmelser om båndtvang som går utover vilkårene i hundeloven.

Hundeeiere har opplevd å bli bøtelagt for brudd på kommunale forskrifter som fylkesmenn har lagt til grunn at er ulovlige. Selv om fylkesmennenes oppfølging av kommunale båndtvangsforskrifter har begrenset en del forhold, er NKK og NJFF opptatt av at dette følges opp slik at hundeieres interesser blir ivaretatt på en bedre måte. Kommunale båndtvangsbestemmelser må være i tråd med loven og også ivareta intensjonene fra Stortinget med disse bestemmelsene.​

NJFF ser fram til Sivilombudsmannen sin vurdering av saken.​​​

- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.