Hver tiende villaks dør av lakselus
Espen Farstad
Publisert 11.01.2018 08:43
Oppdatert 15.01.2018 12:31
Hver tiende villaks dør av lakselus
En ny rapport fra NINA bekrefter det mange har fryktet, lakselusa er ansvarlig for en dødelighet på rundt 10% av all villaks. For sjøørreten er det enda verre.

​Disse nedslående tallene kommer fram i en ny NINA-rapport som har oppsummert forskningsresultater fra ulike undersøkelser av hvordan lakselus påvirker laks- og sjøørettbestander. Den konkluderer med at det er betydelige bevis for at det er en sammenheng mellom områder med stor oppdrettsaktivitet og spredning av lakselus til ville lakse- og sjøørretbestander.

Dødelig trussel
I områder med mye oppdrettsvirksomhet er situasjonen enda verre. Her kan bestandene bli redusert med gjennomsnittlig 12-29 % færre gytefisk. Sagt på en annen måte: nær hver tredje laks dør på grunn av lusa i de mest oppdrettsintensive områdene. Dette er vist i storskalaundersøkelser i naturen der grupper av individmerket fisk har blitt beskyttet mot lakselus med kjemisk behandling og sammenlignet mot ubehandlet fisk. 

Sjøørreten hardest rammet
Det er forskerne Eva B. Thorstad og Bengt Finstad hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) som har skrevet rapporten. Finstad poengterer at dødelighet hos sjøørret sannsynligvis er høyere enn hos laks, fordi sjøørreten oppholder seg nær kysten under hele sjøoppholdet, i samme typer områder som oppdrettsanleggene gjerne er lokalisert. 

Hardangerfjorden er særlig utsatt
Gjennom flere år har vi visst at Hardangerfjorden, som er det området i landet med tettest forekomst av oppdrettsanlegg, har slitt med lakselusa. Mange av de ville bestandene av laks og sjøørret i Hardanger står i fare for utryddelse. I et mer eller mindre desperat forsøk på å ivareta de siste rester av det genetiske materialet fra disse stammene, ble det opprettet en genbank, i påvente av en forbedret situasjon.  Dessverre ble bevilgningene til genbanklen kuttet i statsbudsjettet. Generalsekretær Espen Søilen i NJFF kommenterte forslaget til statsbudsjett slik:
​​- Regjeringens framlagte budsjettforslag vil ha dramatiske konsekvenser for de ville laksefiskene sør i landet, og i særdeleshet i Hardangerfjorden. Det kuttes dramatisk i de redningsaksjoner som er igangsatt for å ta vare på de siste restene i Hardanger, i tillegg til redusert innsats på kalkingsfronten. Dette er uansvarlig og svakt.

- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.