Ingen utbygging av Øystesevassdraget
Publisert 28.08.2017 14:08
Oppdatert 28.08.2017 14:52
Ingen utbygging av Øystesevassdraget
Illustrasjonsbilde.
​Olje- og energidepartementet har i dag avslått søknadene fra BKK Produksjon AS og Øystese Kraft AS om overføring av vann fra øvre del av Øystesevassdraget og utbygging av nedre del.​

​​​Øvre del av Øystesevassdraget er en av få elver i Kvamsfjella uten tyngre tekniske inngrep. Selv om de fysiske inngrepene ved en overføring er relativt begrensede, finner departementet, på bakgrunn av eksisterende vannkraftinngrep i samme fjellområde, at de samlede ulempene for landskap og friluftsliv er betydelige, og må regnes som større enn fordelene ved om lag 41,5 gigawattimer (GWh) økt regulerbar kraftproduksjon.

Nedre del av Øyste​sevassdraget har mindre verdi for landskap og friluftsliv enn den øvre delen, men omfattende kartlegging av naturtyper og biologisk mangfold har blant annet dokumentert sårbare rødlistede mose- og lavarter i området. Det er usikkert om de avbøtende tiltakene som følger kraftutbygging her vil være tilstrekkelige for å ivareta disse verdiene. Departementet har kommet til at ulempene ved utbygging av nedre del er større enn fordelene ved 63,3 GWh i økt kraftproduksjon, alternativt 44,3 GWh om både øvre og nedre del skulle bygges ut. ​​

- Øystesevassdraget har sæ​​rskilte kvaliteter knyttet til landskap og friluftsliv. Dette er verdier det er viktig å bevare. Etter en helhetlig vurdering har vi kommet til at begge søknadene avslås av hensyn til friluftsliv, landskap og biologisk mangfold, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).​​

​​​NjFF Hordaland er ​positive til vedtaket

- NJFF-Hordaland ser svært positivt på vedtaket fra ministeren, Terje Søviknes, i denne saken. Han går her mot sitt eget fagdirektorat, NVE, som innstilte på utbygging både av øvre- og nedre del av Øysteseelva. Vi i jeger- og fisk i Hordaland har tidligere hatt god dialog med Søviknes i saken om salget av Statskogs eiendommer i Os kommune mens han var ordfører, en sak som endte med et positivt resultat for to av våre lokallag som var berørt i saken. Her skal Søviknes ha sin del av æren for utfallet, sier fylkesleder i NJFF Hordaland, Bjarte Erstad. ​

Øystesesaken har vært viktig for fylkeslaget i mange år, og det er lagt ned et stort arbeid for å få til dette vedtaket, også i form av et positivt møte om Øystesesaken med ministeren og departementet før sommeren. 

- Jeg vil berømme Søviknes for et klokt og riktig vedtak når det gjelder Øystesevassdraget, og samtidig benytte anledningen til å takke alle for innsatsen og et godt samarbeid, både internt i NJFF i alle ledd, og ikke minst med andre organisasjoner lokalt, regionalt og sentralt. Alle har sin del av æren for dette, sier Erstad.​

Gode nyheter​​

Dette er gode nyheter for naturen, innlandsfisket i vassdraget, og for villaksen og sjøauren i Øysteseelvas nedre del. 

- Vi i NJFF, både i fylket inkludert lokallaget samt sentralleddet, har så absolutt vår store del av æren her. Dette er en sak vi har jobbet for de siste tyve årene, og som mange i organisasjonen har gjort en stor innsats for. Nå må det jobbes videre for å få vedtatt varig vern i Øystesevassdraget ved neste korsvei, hvilket det bør ligge til rette for nå som OED har sagt nei til både den øvre og nedre utbyggingen, sier Alv Arne Lyse, prosjektleder villaks i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Tar hensyn til v​​erdifullt landskap, friluftsliv og biologisk mangfold

- Regjeringen ønsker at vi skal ut​​​nytte våre fornybare energiressurser. Samtidig må vi ta vare på verdifullt landskap, friluftsliv og biologisk mangfold. I denne saken har vi besluttet at hensynet til det siste må veie tyngst. At vassdraget er urørt fra fjord til fjell gjør at området har stor verdi som turområde for folk i hele regionen, sier statsminister Erna Solberg (H).


Les Olje- og energidepartementets vedtak her.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.