Ingen villrein med skrantesyke
Publisert 21.12.2018 10:25
Oppdatert 21.12.2018 11:45
Ingen villrein med skrantesyke
Alle prøver fra villrein under årets jakt på Hardangervidda og i Nordfjella sone 2 er testet av Veterinærinstituttet. Ingen tilfeller av skrantesyke ble oppdaget.

​​​Årets jegere har sendt inn hjerneprøver og lymfeknuter til analyse hos Veterinærinstituttet. I år kom det inn ca 2800 prøver fra villrein. Da sykdommen ble oppdaget i 2016 ble det iverksatt et omfattende kartleggingsprogram som skulle avdekke eventuell smitte over hele landet. Siden 2016 har Veterinærinstituttet analysert over 63 000 prøver. I 2018 analyseres rundt 30 000 prøver fra hjortedyr. 

Krav om 99% sikkerhet

Forskere fra Veterinærinstituttet har beregnet at det er omtrent 64% sannsynlighet at Nordfjella Sone 2 er fri for skrantesyke, og rundt 67% for at Hardangervidda er fri etter årets jakt. Kravet Mattilsynet har satt er 99% sikkerhet for å erklære områdene smittefrie. Hvis dette kan skje innen fem år trengs det et høyere jaktuttak i årene som kommer enn det var i 2018. Spesielt av voksen bukk eldre enn 2,5 år, da det er den som har høyest risiko for å få skrantesyke. I år var tallet for felling av villrein det laveste på 14 år. Kun 4156 villrein ble felt, noe som har sammenheng med lavere kvoter og dårlige forhold under jakta. 

Målet for forvaltningen er å sikre friske villreinsstammer og å reetablere en villreinflokk i Nordfjella sone 1. Sone 2 må da være friskmeldt før det kan overføres villrein til sone 1. 

- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.