Internasjonalt fiskeengasjement
Øyvind Fjeldseth
Publisert 04.07.2018 09:52
Oppdatert 06.07.2018 13:28
Internasjonalt fiskeengasjement
Foredragsholdere under møtet i Brussel. Fra venstre: Petter Arnesen, Thue Holm, Øyvind Fjeldseth, Urszula Budzich-Tabor, Björn Geelnard, Felix Leinemann
I juni var det årsmøte i den nordatlantiske laksebevaringsorganisasjonen NASCO og et miniseminar i Brussel om bærekraftig akvakultur.

​​​​​Årsmøte i ​​NASCO:

NJFF deltar på årsmøte i NASCO hvert år. Årets møte ble avholdt i Portland, Maine (USA). Representanter fra regjeringene i land med atlantisk laks møtes for å bestemme kvoter for laksefisket i havet. Frivillige organisasjoner (NGO'er) er også med på møtet. NJFF bidrar til at norsk laks og norske sportsfiskeres interesser best mulig ivaretas ved å utvikle saker som fremmes på møtet på vegne av de frivillige organisasjonene. 

Fisket i havet har tradisjonelt foregått ved Færøyene og ved Grønland. Ved Færøyene ble mye «norsk» og annen europeisk laks fanget, mens det ved Grønland i større grad ble fanget laks fra USA og Canada. Det er fortsatt et lite «husbehovsfiske» ved Grønland, mens det er svært mange år siden det ble fisket laks utenfor Færøyene. Fiskeriforhandlingene i NASCO er av den grunn nokså udramatiske.

I stedet fokuseres det mer på at de ulike nasjonene skal gjøre sitt beste for laksen innenfor sine egne grenser. Dette har manifestert seg i implementeringsplaner som sier noe om hva de «lover» å gjøre hjemme. Årlig rapporteres framdriften i forhold til planen. 

En gjenganger har vært at NGO'ene dels mener planene er for vage, og at det er for vanskelig å måle fremdriften i dem. Årets møte bar preg av at NGO'ene mener planene er for lite forpliktende og rapporteringen for lite resultatorientert. ​

På møtet ble det laget et dokument i felleskap med andre NGO'er hvor vi ber NASCO-nasjonen følge opp sine egne lovnader knyttet til å forhindre skade på villaksbestandene fra oppdrettslaksen. Her er dette dokumentet.​

Det ble ikke noen endelig enighet om prosedyrene i årene framover, men det er håp om at man innen neste år har på plass en måte å lage planer og rapporter på som i langt større grad enn i dag kan ha en praktisk nytte.

EAA – BRUSSEL: 

EU-parlamentet arrangerte 26. juni et miniseminar om bærekraftig akvakultur – «Making fish farming sustainable - Innovative & eco-friendly solutions to tackle escapees, sea lice and other challenges»

Siden Norge har verdens største produksjon av oppdrettslaks, ble blant annet NJFF som medlem i European Anglers Alliance (EAA) bedt om å holde et foredrag. Dette handlet om de utfordringene og mulighetene sportsfiskerne ser i en virkelighet hvor produksjonen innen akvakultur mest sannsynlig kommer til å øke også i Europa for øvrig. I tillegg til NJFF deltok en representant for Norsk Industri fra Norge, for å presentere tankene bak veikartet for havbruksnæringa som de la frem i 2017.

NJFF fikk mange spørsmål fra de fremmøtte representantene i salen, slik at en fikk belyst de fleste sidene ved dagens rådende teknologi.

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Gjensidige2019
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.