Jakt og fiske står for stor verdiskapning
Publisert 18.01.2019 09:18
Oppdatert 18.01.2019 10:14
Jakt og fiske står for stor verdiskapning
Foto: #jaktogfiskeglede, haaland_hunting
Jakt og fiske sto for en samlet omsetning på 5,5 milliarder kroner i jaktåret 2017-2018. Dette i følge en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).

​​​Stort potensiale for jakt og viltkjøtt

I løpet av 10 år vil det være mulig å øke omsetningen fra småviltjakt og hjorteviltjakt med 1 milliard kroner anslås det i rapporten. Det er et stort potensiale i å utvikle næring i utmarka og rom for å satse. 

​I dag er omsetningen fra jakt på i overkant av 2 milliarder kroner. Av dette er 1,5 milliarder fra storviltjakt og 600 millioner fra småvilt. Omsetningen fra småviltjakten kan økes med 40 %, mens mulighetene for økt verdiskapning fra hjorteviltjakt kan dobles, sier rapporten.  

Hvordan kan verdiskapning økes

​En handlingsplan for økt verdiskapning basert på jakt og viltkjøtt skal legges frem i februar/mars og sentrale elementer der vil være:

  • Bedre organisering av jakttilbudet hos grunneier/rettighetshaver i områder der det er flere eiere
  • Økt tilbud av opplevelsesprodukt som tilbys kombinert med jakta, slik som overnatting, lokal mat og tettere samarbeid med øvrig reiseliv
  • Gjøre viltkjøtt mer tilgjengelig for forbrukerne, i den forbindelse koble viltkjøttet tettere opp mot lokalmatsatsingen

Jakt har lange tradisjoner i Norge, og organisering og salg av jakt er en viktig inntektskilde for mange grunneiere. Satsing på dette er god distriktspolitikk. 

3,4 milliarder fra innlands- og laksefiske

Innlandsfiske og laksefiske står for en samlet omsetning på nesten 3,4 milliarder til sammen. 2,1 fra innlandsfiske og 1,3 fra laksefiske.

Laksen har flere utfordringer som gjør at forskerne ikke er like optimistiske med tanke på fremtidig vekstpotensial. Det mest optimistiske anslaget 10 år frem i tid antyder en vekst på 30 % sammenlignet med dagens situasjon. Innlandsfiske har ikke utnyttet potensialet i like stor grad, så der anslås det en økning på hele 69 % sammenlignet med i dag. ​

Her kan du lese hele rapporten


- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.