Kalking for laksen på Sør- og Vestlandet
Øyvind Fjeldseth
Publisert 06.12.2017 15:24
Oppdatert 07.12.2017 08:14
Kalking for laksen på Sør- og Vestlandet
Kalking i Modalselva i 2017. Foto: Kjetil Lønborg Jensen.
Det kommer mindre sur nedbør, men vi må fortsatt kalke for å holde liv i vassdragene. Nå forbedres innsatsen.

​​22 bestander er i dag avhengige av kalking, og forsuringsskadene er tross forbedringer fortsatt betydelige.​Kalking vil derfor fortsatt være nødvendig i uoverskuelig fremtid.

Skader fra sur nedbør i norske vassdrag nådde sitt verste seint på 70-tallet. Minst 25 lokale laksestammer på Sør- og Vestlandet var da som en direkte følge av langtransportert forsuring utdødd. Et tilsvarende antall bestander var påvirket negativt.

Mange av disse vassdragene kalkes i dag. 12 av de utsatte bestandene ble reddet fra potensiell utdøing og 10 av de utdødde bestandene er over tid reetablert med laks fra nærliggende bestander. Kalkingen som middel for å redde skadet norsk natur har vært en suksess uten sidestykke i norsk miljøhistorie. Det viser seg likevel at det er potensiale for forbedringer i hvordan en gjør det best mulig.

Fagmiljø i vredensklasse​​

Norge har på dette området et fagmiljø i verdensklassen. Disse har over tid formet det faglige fundamentet for virksomheten. Jevnlig tilstandsovervåking er i en slik løpende prosess et viktig virkemiddel med hensyn til å avdekke svakheter i eksisterende virksomhet og foreslå forbedringspunktene.

Miljødirektoratet får derfor jevnlig gjennomført tilstandsovervåking av kalkingsprosjektene slik at en kan avdekke eventuelle forbedringspunkter. Resultatene fra overvåkingen i 2016 er nå klare, og indikerer at kalkingsstrategien flere steder ikke er god nok. Blant annet var vannkvaliteten i mange av de kalkede vassdragene på Sørvest- og Vestlandet, på lakseførende strekninger, under pH-målet i laksens sårbare smoltifiseringsperiode. I enkelte vassdrag er det for få kalkdoserere til å dekke lakseførende strekning, andre steder er ikke plasseringen optimal i forhold til sure sidevassdrag, og i noen vassdrag er det aktuelt å endre kalktype og dosering.

Må utvikles​​

Miljødirektoratet påpeker likevel at behandlingen av forsurede vassdrag fortsatt er en suksesshistorie, selv om en flere steder ikke treffer godt nok med kalkingen. Det handler i første rekke om å søke å utvikle kalkingen til å bli så optimalt utført som mulig med de ressurser en har til rådighet.

NJFF er tilfreds med at en også i årets statsbudsjett kom til enighet om å bevilge midler til virksomheten på høyde med det Miljødirektoratet har satt som minimum i sin egen «pl​an for kalking av vassdrag i Norge 2016-2021».​

Dette sikrer at en over tid kan gjennomføre de eventuelle optimaliseringsprosjektene tilstandsovervåkningen avdekker. ​

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.