Kamp MOT vindmøller, men FOR norsk natur
Publisert 26.04.2019 19:25
Oppdatert 21.05.2019 21:59
Kamp MOT vindmøller, men FOR norsk natur
NJFF har fattet vedtak om en skjerpet innsats for å ivareta norsk natur og mulighetene for jakt, fiske og friluftsliv. Det innebærer blant annet et nei til landbaserte vindmøller i norsk natur.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Forbundsstyret vedtok på sist styremøte en energipolitisk plattform som grunnlag for NJFF-organisasjonens engasjement. ​Bakgrunnen er et ønske om å ivareta norsk natur og det biologiske mangfoldet som et grunnlag for friluftsliv, jakt og fiske. Utfordringen ligger i skjæringspunktet mellom behovet for et grønt skifte for å møte klimautfordringene, samtidig som man ivaretar norsk natur og våre rike muligeter for jakt, fiske og friluftsliv. ​​

Vindmøller i vinden

Det er et sterkt og økende engasjement mot de storstilte utbyggingsplanene for vindkraftverk som nå ruller over landet. Gjennom forbundsstyrets vedtak melder NJFF seg nå på i kampen mot landbaserte vindmøller for fullt. ​
Forbundsstyrets vedtak om vindmøller lyder slik:
NJFF går inn for at:
-Det ikke skal åpnes for flere landbaserte vindkraftverk i norsk natur.
- For de landbaserte vindkraftverkene som har fått konsesjon må det gjennomføres nye konsekvensutredninger for å sikre at hensynet til naturgrunnlaget og friluftslivet, herunder jakt og fiske ivaretas.
- Myndighetene bør stimulere til utvikling av havvindprosjekter som alternativ for landbasert vindkraftutbygging.​

​​En plattform for økt engasjement

Energipolitikk er et vanskelig politisk område å bevege seg ut i. Utbygging av ny fornybar energi er et satsingsområde for myndighetene, og det er viktig at NJFF har et engasjement for å sikre at hensynet til jakt- og fiskeinteressene blir ivaretatt. Klimautfordringene må tas på alvor, og satsing på fornybar energi er viktig. Utvikling av ny fornybar energi må kombinere klimahensyn med ivaretakelse av naturmiljøet, naturmangfoldet og friluftslivshensyn. Ved all utbygging av ny fornybar kraft skal det foreligge et oppdatert kunnskapsgrunnlag som sikrer at hensynet til naturgrunnlaget og jakt, fiske og friluftslivet blir ivaretatt. Ny satsing på fornybar kraftutbygging skal ikke legges til større sammenhengende naturområder eller viktig frilufts-, jakt- og fiskeområder og ikke lokaliseres til villreinens leveområder.  Forringelse av naturgrunnlaget som leveområder for flora og fauna skal unngås. Ved utbygging av ny fornybar kraft med tilhørende kraftlinjer skal det legges vekt på å minimalisere naturinngrep og det skal legges vekt på gode og fungerende kompenserende tiltak.

NJFFs energipolitiske plattform.docx.


 
 

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.