Kan Raymond redde harren i Tolga?
Espen Farstad
Publisert 17.04.2018 10:11
Oppdatert 17.04.2018 11:05
Kan Raymond redde harren i Tolga?
Vegard Paulsen med flott harr på 1,6 kg. Foto: privat
I et siste forsøk på å stanse utbyggingen av Tolgafallene i Glomma ber NJFF Oslo kommune som eier i kraftselskapet om å ta ansvar og si nei til utbygging.

"​Oslo Kommune eier 50% av Opplandskraft og bærer således et stort ansvar for konsekvensene av en eventuell utbygging."
Dette står å lese i NJFFs brev til Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo kommune. I brevet oppfordres Oslo kommune, som eier 50 % av aksjene i Opplandskraft, om å si nei til utbyggingen av Tolgafallene da de negative miljøkonsekvensene er store, ikke minst for harren og ørreten i elva.

På tvers av faglige råd

Opplandskraft fikk i april 2017 konsesjon til å bygge ut Tolga kraftverk i Tolga kommune, som vil degradere et av Glommas desidert siste gjenværende uberørte strykpartier.
Opplandskraft har valgt det største og mest miljøskadelige utbyggingsalternativet.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) var sammen med Naturvernforbundet og SABIMA negative til konsesjonssøknaden for Tolga kraftverk da den kom i 2012. Vi ba om at søknaden skulle avslås særlig på bakgrunn av de negative konsekvensene en utbygging vil ha for biologisk mangfold, fiske og friluftsliv langs Glommas siste lite påvirkede strykstrekning.

Utbyggingsvedtaket er i strid med faglige råd fra en rekke faginstanser. Norges Vassdrags- og Energiverk frarådde det største utbyggingsalternativet, men Olje-og energidepartementet valgte likevel å gi konsesjon. Fylkesmannen i Hedmark mener at utbyggingen ikke lar seg gjennomføre uten å være i strid med vannforskriften, og har levert innsigelse mot planene. Miljødirektoratet gikk sterkt imot utbygging, likedan lokale interesser som Glåmas Venner og turistbedrifter.

Nåværende klima- og miljøminister, Ola Elvestuen, mente seinest i august 2017 at konsesjonen bør trekkes tilbake https://www.ostlendingen.no/nord-osterdal/tolga/politikk/venstre-gir-seg-ikke-i-kampen-om-eidsfossen-det-er-sjeldent-jeg-er-sa-sint-som-na/s/5-69-440573.

Les mer i denne saken: Kraftutbygging truer fisket i Glomma 

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Gjensidige2019
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.